Konsultacje Ustawy o OZE

Z końcem 2011 roku Ministerstwo Gospodarki ogłosiło i przekazało do konsultacji społecznych Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, która bezpośrednio zaważy o rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, w tym także małej energetyki wiatrowej.

Link do pełnej informacji o Ustawie OZE na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.
IEO oraz Związek Pracodawców „Forum Energetyki Odnawialnej” (ZP FEO) przedstawiły własną propozycję zapisów w Ustawie o OZE podczas inauguracji działalności ZP FEO w październiku br. Projekt dostępny jest na stronie www.zpfeo.org.pl. Ponadto IEO oraz ZP FEO bierą formalny udział w konsultacjach społecznych Ustawy o OZE.

Mogą Państwo za pośrednictwem specjalnego do tego celu przygotowanego formularza przekazywać własne uwagi i sugestie odnośnie zmian zapisów w Ustawie na stronie Forum MEW, które ZP FEO zredaguje i przedstawi w Państwa imieniu Ministerstwu Gospodarki.

Istnieje także możliwość wyrażania opinii o Ustawie o OZE na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. www.mg.gov.pl/node/15163

Konsultacje społeczne potrwają do 23.01.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo