Propozycje zmian w ustawach energetycznych

Wprowadzenie zmian w Prawie energetycznym, weryfikacja przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie służebności przesyłu oraz nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – to wnioski jakie wynikają z oceny prawa będącego w kompetencjach Departamentu Energetyki (DE) Ministerstwa Gospodarki. 11 sierpnia 2010 r. kierownictwo resortu zapoznało się z informacją o funkcjonowaniu regulacji w tym obszarze.

Zgodnie z analizą Departamentu Energetyki, konieczne są zmiany w ustawie Prawo energetyczne. Obowiązujący dokument nie uwzględnia założeń nowych dyrektyw UE tzw. trzeciego pakietu liberalizacyjnego. Implementacja wymogów unijnych wymaga uporządkowania istniejących przepisów, w tym m.in. wyłączenia z ustawy Prawo energetyczne zagadnień dot. gazu i odnawialnych źródeł energii, które zostaną uregulowane oddzielnymi przepisami.

Z kolei opracowanie projektu zmiany ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw podyktowane zostało koniecznością implementacji przepisów dyrektywy 2009/30/WE. Przepisy unijne wprowadzają nowe wymogi jakościowe dla paliw wykorzystywanych w transporcie, a także ustanawiają obowiązek monitorowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych z tych paliw. Dyrektywa określa wielkości celów redukcyjnych oraz wskazuje sposoby ich realizacji, m.in. poprzez stosowanie biopaliw i biokomponentów.

MG planuje także wprowadzić w życie ustawę o korytarzach przesyłowych, która ma usprawnić rozbudowę sieci, poprzez ułatwienia w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje (służebność przesyłu). Dokument będzie ponadto regulował kwestie wysokości odszkodowań wypłacanych przez przedsiębiorstwa przesyłowe za ustanowienie tej służebności. Aby nowa ustawa mogła wejść w życie, konieczne są również zmiany w Kodeksie cywilnym.

Zdaniem Departamentu Energetyki aktualizacji wymaga również ustawa o podatku akcyzowym (w zakresie akcyzy na energię elektryczną). Uzasadnieniem dla nowego projektu jest pogarszająca się sytuacja konkurencyjna przedsiębiorstw energochłonnych. Zaproponowane zmiany spowodują m.in. obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną dla tych przedsiębiorstw.

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo