Kto blokuje rozwój energetyki w Polsce?

W piątek 13 bm. sejmowa podkomisja gospodarki przyjęła projekt zmian w Prawie energetycznym, które zablokują dalszy rozwój zielonej energetyki w Polsce.

* „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” Perspektywa 2020 r


Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej nowelizacja psuje prawo, wzmacnia monopolistyczną pozycję operatorów energetycznych oraz utrzymuje stagnację w energetyce.

Przed nowelizacją z 2010 r. Ministerstwo Gospodarki podnosiło argument ograniczenia spekulacji przy rezerwowaniu mocy. Słyszeliśmy również o tysiącach wirtualnych megawatów blokujących dostęp do sieci. Podjęliśmy ogromny wysiłek, żeby unormować sytuację, dlatego teraz zastanawiamy się komu zależy na powrocie do sytuacji całkowitego paraliżu w procedurach dostępu do sieci ? – zastanawia się Krzysztof Prasałek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Jedną z kluczowych zmian jest możliwość składania wniosków o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na podstawie wypisu i wyrysu ze studiów uwarunkowań, a nie jak do tej pory z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzona w ubiegłym roku nowelizacja przepisów Prawa energetycznego miała na celu realizację w pierwszej kolejności projektów, które ze względu na uwarunkowania planistyczne i środowiskowe miały duże szanse na realizację i przyczynienie się do osiągnięcia krajowego celu w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Tymczasem studium jest dokumentem o wysokim stopniu ogólności. Daje ono zdecydowanie mniejszą szansę na realizację projektu niż uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zdaniem Krzysztof Prasałka z PSEW wprowadzony zapis doprowadzi do uruchomienia fali wniosków o wydanie warunków przyłączenia dla mało zaawansowanych i mających niewielką szansę na realizację projektów, a najbardziej skorzystają na nim spekulanci – Po wprowadzeniu tego zapisu posypie się lawina wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Nowe moce przyłączeniowe będą blokowane przez projekty, które znajdują się na bardzo wczesnym etapie rozwoju i których realizacja jest bardzo mało prawdopodobna. Znowu pojawią się oskarżenia o spekulację i próbę dorobienia się w nieuczciwy sposób.

Inną ważną zmianą jest to, że operatorzy będą mogli bez podania uzasadnienia odmówić rozpatrzenia wniosków o przyłączenie do sieci nowych źródeł energii. Po sprawdzeniu wielkości mocy przyłączeniowych ogłoszonych jako dostępne i określonych we wniosku, operatorzy będą mogli nie tyle odmawiać przyłączenia, ale po prostu nie rozpatrywać wniosków o przyłączenie odnawialnych źródeł energii. Przy takim zapisie prawa nie będzie istniał obowiązek przyłączenia do sieci, np. farmy wiatrowej, ponieważ w chwili składania wniosku odpowiednie wolne moce przyłączeniowe mogą nie być dostępne. Ponadto operatorzy zostali de facto zwolnieni z konieczności modernizacji i usprawniania sieci elektroenergetycznej.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ostro przeciwstawia się wprowadzonym zmianom – To wyjątkowy bubel prawny! Nowe przepisy stoją w sprzeczności z Prawem Wspólnotowym oraz aktualnymi przepisami Prawa energetycznego. Jak zatem jest możliwe, że doszło do ich przyjęcia? – zastanawia się Krzysztof Prasałek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Zmiany te mogą doprowadzić do tego, że inwestowanie w odnawialne źródła energii w Polsce niedługo przestanie się opłacać. Będziemy na szarym końcu wśród krajów unijnych pod względem przyłączeń do sieci nowych mocy wytwórczych pochodzących z OZE. A nie zapominajmy, że zgodnie z wymogami UE, Polska do 2020 r. musi osiągnąć poziom 15% zielonej energii w całkowitym zużyciu energii. W przyszłości te wymagania będą jeszcze wyższe – podkreśla Krzysztof Prasałek.

***
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) jest organizacją pozarządową działającą od 1999 r. Członkami PSEW są firmy funkcjonujące na rynku energetyki wiatrowej w Polsce, w tym inwestorzy, deweloperzy, producenci turbin i podzespołów do elektrowni, zarówno z Polski jak i zza granicy. Obecnie do PSEW przynależy ponad 90 organizacji. Przewodnim celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań i prac zmierzających do poprawy istniejących i tworzenie nowych zapisów prawnych w zakresie energii wiatrowej, a także zwiększenie społecznej świadomości w zakresie energetyki wiatrowej.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo