Optymistyczne wyniki OZE zwiastunem właściwego trendu

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki zielonej energii w Polsce zaczyna przybywać szybciej niż w ubiegłych latach. Pierwsze miesiące 2011 r. przyniosły wzrost zainstalowanych mocy odpowiadający 40% mocy przyłączonych w 2010 r.

W niespełna kwartał moce zainstalowane w energetyce odnawialnej wzrosły w Polsce o ponad 223 MW, osiągając poziom 2780,079 MW.

Konkretnie, jak wynika z danych URE, od początku roku do końca marca przybyło 223,656 MW mocy zainstalowanych w elektrowniach na odnawialne źródła energii. Stanowi to właśnie ok. 40% mocy przyłączeniowych w całym 2010 r., kiedy to wzrost całkowity kształtował się na poziomie 563,177 MW.

Rozpatrując udział procentowy poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii w stosunku do całości mocy zainstalowanej, podobnie jak w ubiegłym roku, energetyka odnawialna rośnie przede wszystkim dzięki rozwojowi energetyki wiatrowej – 48,35%, elektrownie wodne stanowią 34,13%, biomasa 14,35%, a biogazownie z najwyższym jak do tej pory wzrostem – 3,16%.

Według monitoringu rynku biogazowni prowadzonego przez IEO w okresie od marca do października 2010 r. przygotowano do realizacji 42 nowe projekty biogazowni rolniczych. Obecnie liczba projektów, w przypadku których rozpoczęto formalne procedury zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę, wynosi 237, z czego 46 to projekty, które uzyskały pozwolenia na budowę lub są w trakcie budowy.

Najwięcej projektów rozwijanych jest w województwie wielkopolskim (35) i lubelskim (25). W roku 2011 spodziewane jest zakończenie budowy kolejnych 5-8 biogazowni rolniczych. Z danych resortu prowadzonego przez prezesa Agencji Rozwoju Rolnego wynika, że planowane i realizowane są duże instalacje, których moc wynosi średnio 1,55 MWel. Jednak jak podkreślają specjaliści rynku biogazowego w Polsce, należy liczyć się z tym, że realizacja niektórych projektów nie dojdzie do skutku z uwagi na brak zapewnienia gwarancji dostaw substratów oraz pojawiające się w dalszym ciągu protesty społeczne.

Promowanie wykorzystania biogazu pozwoli zwiększyć poziom dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzy warunki do rozwoju energetyki rozproszonej, opartej na lokalnie dostępnych surowcach. Wytwarzana energia z biogazu cechuje się niewielką lub zerową emisją zanieczyszczeń, co zapewnia pozytywne efekty ekologiczne.

Energetyka odnawialna przyczynia się również do rozwoju słabiej rozwiniętych regionów, bogatych w zasoby substratów stanowiących „paliwo” do produkcji biogazu. Realizacja inwestycji związanych z wdrażaniem projektów biogazowych wpłynie także na wzrost zatrudnienia w całej gospodarce, co w konsekwencji przełoży się na zmniejszenie bezrobocia w rejonach o jego najwyższym wskaźniku.

MIECZYSŁAW KARŁOWICZ

www.Eurogospodarka.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo