Lasy deszczowe, płuca naszej planety

Tropikalne lasy deszczowe to wiecznie zielone lasy pełne wysokich drzew. Zanim biali osadnicy rozpoczęli kontynentalną ekspansję stanowiły one obszar 1,6 bilionów hektarów, teraz liczą sobie już tylko 550 milionów hektarów.

Mimo, że stanowią tylko 6% powierzchni Ziemi,są środowiskiem życia ponad połowy wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Lasy deszczowe dostarczają około 40 % światowych leków farmaceutycznych. 2/3 z światowych roślin ( ponad dwa tysiące) występujących w tych lasach mają właściwości antyrakowe.

Lasy deszczowe występują w tropikach, pomiędzy Zwrotnikiem Raka a Zwrotnikiem Koziorożca na obszarach Afryki (głównie Kongo), Azji (Indonezja), Australii, Oceanii (Papua Nowa Gwinea) oraz w Ameryce Północnej (Meksyk), Środkowej i Południowej ( Brazylia, Peru, Kolumbia,Wenezuela, Boliwia ). Największym z lasów deszczowych jest dżungla amazońska.

Tropikalne lasy deszczowe odznaczają się największą na Ziemi różnorodnością żywych organizmów. Chociaż pokrywają mniej niż 2% powierzchni naszej planety, stanowią dom dla ponad połowy zamieszkujących ją gatunków roślin i zwierząt.

Jest to spowodowane głównie dwoma powodami: – klimatem: do lasów dociera duża ilość promieniowania słonecznego wykorzystywanego przez rośliny do fotosyntezy.

Duże natężenie światła słonecznego oznacza dużą ilość dostępnej energii, która jest magazynowana w tkankach roślin, zjadanych z kolei przez zwierzęta. – piętrem koron drzew: warstwowa struktura lasów oznacza, że jest więcej miejsca dla wzrostu roślin oraz dla zwierząt.

W koronach drzew dostępne są liczne źródła pożywienia, wiele jest kryjówek, co umożliwia współwystępowanie wielu gatunków. Lasy deszczowe są bardzo ważne zarówno dla biosfery jak i ludzi, ponieważ stanowią źródło leków i pożywienia zapewniają środowisko życia wielu gatunkom roślin i zwierząt utrzymują klimat w równowadze, przyczyniają się do ograniczenia erozji. chronią przed suszą i powodziami.


Główne powody, dla których lasy deszczowe są niszczone i wycinane przez ludzi, to: pozyskiwanie drewna na opał, do budowy domów, wyrobu mebli itp., pozyskiwanie ziemi pod uprawę przez małe i duże farmy, zdobywanie ziemi przez ubogich farmerów, którzy nie mają innego, miejsca do życia, tworzenie pastwisk dla bydła, budowa dróg.

Zadziwiające jest to jak mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego że zarówno lasy jak i oceany to ważna część emisji tlenu, że ludzkość bez tych życiodajnych płuc Ziemi po prostu wyginie.

Co roku wycina się około 142 000 km kwadratowych tych lasów, co stanowi prawie połowę powierzchni Polski.


Świat – Zagrożone lasy

Za obszar zagrożony uznano również lasy gór Usambara w Tanzanii, gdzie rosło do nie dawna ponad 260 gatunków, a teraz około 230 gatunków drzew, ponad 10 metrowej wysokości. Oficjalnie za zagrożone uznano także lasy stanu Sarawak w Malezji.
Prawie 70% powierzchni stanu zajmują lasy deszczowe, ale znaleźć tam również można namorzyny i lasy kauczukowca.

Plan ten jednak ma jedną poważną wadę, nie bierze pod uwagę interesów ludzi tam żyjących, dla których las jest jedynym źródłem utrzymania. Urzędnicy między sobą uzgadniają odsetki, bez alternatywy.

W tym samym czasie ubodzy rolnicy, nic nie wiedząc o decyzjach możnych tego świata, idą wycinać drzewa na budowę domu, stodoły albo wypalają wielką połać lasu, by mieć nowe pastwiska dla bydła.

.

 

Ecoportal.com.pl, Julian Z. Pankiewicz

 

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo