Nowe regulacje dotyczące akumulatorów i baterii – sprawdź

Przepisy dotyczące baterii i akumulatorów już wkrótce zostaną znacznie zaostrzone zgodnie z kierunkiem zmian dyktowanych kluczową dla Unii koncepcją zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Nowe regulacje unijne dotyczyć będą przede wszystkim producentów akumulatorów i baterii, ale także wprowadzą nowe wymogi w dziedzinie zbierania, ponownego użycia, utylizacji i recyklingu baterii, które pozwolą lepiej i efektywniej zagospodarować ten problematyczny dla środowiska odpad. Czego będą dotyczyć nowe regulacje UE dla akumulatorów i baterii? Czego możemy się spodziewać po 2022 roku i czym będzie tzw. paszport baterii?

Baterie i akumulatory – nowe regulacje UE dla wytwórców

Baterie i akumulatory są istotnym dobrem dla współczesnego świata i zapotrzebowanie na nie z pewnością w przyszłości nie zmaleje. Pamiętać jednak należy, że ich produkcja jest wymagająca, a o surowce konieczne do ich wytwarzania może być coraz trudniej. Odpowiedzią na ten problem jest oczywiście zrównoważony recykling baterii i ich ponowne użycie. Utylizacja akumulatorów i baterii oraz odzysk surowców koniecznych do ich produkcji ma ponadto niebagatelne znaczenie dla ochrony środowiska, zwłaszcza że baterie obfitują w substancje niebezpieczne, które bezwzględnie wymagają właściwego zagospodarowania. Nowe przepisy UE dotyczące baterii będą odnosić się do wszelkiego typu baterii przenośnych, baterii do zastosowań przemysłowych, różnego typu akumulatorów, w tym również akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Postuluje się w nich głównie zmiany, które zwiększą producenckie obowiązki informacyjne dotyczące baterii i akumulatorów, zwiększą kontrolę nad obiegiem tego rodzaju wyrobów i ich cyklem życia oraz znacząco ułatwią ich recykling. Producenci baterii i akumulatorów zostaną również zobowiązani do podejmowania działań, które przyczynią się do wzrostu poziomu zbiórki baterii przenośnych do poziomu 45% w 2026 roku, a docelowo do 70%. Wytwórcy będą też musieli zadbać o większy poziom recyklingu swoich produktów oraz zwiększyć poziom wykorzystania surowców pochodzących z recyklingu w procesie tworzenia baterii i akumulatorów. Wprowadzone zostaną dzięki przepisom UE ponadto na bieżąco aktualizowane paszporty dla baterii samochodowych i przemysłowych zawierające wszystkie informacje o danym akumulatorze.

 

Recykling baterii i akumulatorów kluczowym trendem w Unii

Nowe regulacje dotyczące produkcji, ponownego użycia i przetwarzania baterii to długo wyczekiwana zmiana, która może w istotny sposób rozwiązać wiele problemów środowiskowych i gospodarczych oraz komplikacji, z którymi borykali się producenci baterii oraz firmy zajmujące się ich recyklingiem. Szczegółowo opisuje planowane zamiany w przepisach oraz ich stymulujący charakter w jednym ze swoich komunikatów odnoszących się do zrównoważonej produkcji i recyklingu baterii firma Stena Recycling. Stena Recycling jest europejskim pionierem i liderem w dziedzinie recyklingu baterii oraz odpadów innych frakcji i od lat pracuje na rzecz optymalizacji procesów odzysku i łańcuchów produkcji. Od ponad dwóch dekad dostarcza też kompleksowe usługi polskim przedsiębiorcom na terenie całego kraju. Eksperci ze Stena Recycling podkreślają w swojej informacji ogromne znaczenie zmian prawnych dla zacieśniania współpracy między wytwórcami a firmami zajmującymi się recyklingiem odpadów, dzięki której zużyte baterie będą mogły wreszcie zostać prawidłowo zagospodarowane i wykorzystane z korzyścią dla wszystkich, z troską o stan środowiska i los przyszłych pokoleń.

Materiał zewnętrzny

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo