Obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w jawną

Business young people in the job interview, signed an employment contract with boss in the office

Obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w jawną powstaje po dwóch latach osiągania obrotu wyższego, niż 800 tys. euro.

W 2007 r. nie ma jeszcze obowiązku przekształcania spółki cywilnej w spółkę jawną. Obowiązek ten powstanie dopiero wtedy, gdy przychody netto spółki przez dwa kolejne lata przekroczą limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg handlowych (równowartość 800.000 euro). Jak dotychczas limit ten został przekroczony tylko przez jeden rok. Nie ma więc jeszcze obowiązku przekształcenia się w spółkę jawną.

Uzasadnienie

Regulacja dotycząca spółek jawnych zawarta jest w przepisach kodeksu spółek handlowych. Uregulowana jest tam także procedura przekształcania spółek cywilnych w spółki jawne. Zgodnie z przepisem art. 26 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną.

 

Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Jeżeli przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgłoszenie jest obowiązkowe i powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od zakończenia drugiego roku obrotowego.

 

Limitem do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest właśnie wspominana w pytaniu kwota odpowiadająca równowartości 800.000 euro. Limit ten przekroczono w 2006 r. Przepisy stanowią wszakże wyraźnie, że obowiązek zgłoszenia do KRS i rozpoczęcia procedury przekształcenia w spółkę jawną powstaje w tym przypadku, gdy przychody netto spółki cywilnej przez ostatnie dwa lata (w każdym z tych lat), a nie tylko przez ostatni rok, przekraczały limit wprowadzający na księgi rachunkowe (handlowe). Jak dotychczas limit ten spółka przekroczyła tylko w ostatnim roku podatkowym (obrotowym).

 

Decydujący będzie rok następny. Jeśli także w roku następnym – 2007 r. przychody spółki przekroczą limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg (równowartość 800.000 euro), to wówczas zaistnieje obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną – przekształcenie będzie musiało się rozpocząć najpóźniej do końca marca 2008 r. W 2007 r. nie ma jeszcze obowiązku przekształcania spółki cywilnej w spółkę jawną.

Autor: Adam Bartosiewicz (współpracuje z Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer Polska)

 

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo