TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY

Żegluga śródlądowa jest najbezpieczniejszym, najtańszym i najbardziej przyjaznym dla środowiska sposobem transportowania towarów po Europie.

 

W Polsce transport wodny praktycznie nie istnieje. Podstawową przyczyną zamierania przewozów śródlądowych jest fatalny stan polskich szlaków wodnych oraz całej infrastruktury – portów rzecznych, śluz, pchaczy czy barek.

Na obszarze naszego kraju mamy aż 3812 kilometrów dróg wodnych, ale barki pływają zaledwie po połowie z nich. Jest to niekorzystne gdyż nowoczesny statek rzeczny jest ekologicznie najmniej szkodliwy ze wszystkich środków transportu towarów.

Żaden inny pojazd o tej samej mocy przewozowej oraz mocy zainwestowanej nie jest w stanie mu dorównać. Statek żeglugi śródlądowej jest obszerny i łatwy w za- i wyładunku, może zabierać ładunki wielkogabarytowe i nietypowe, ma bardzo korzystny stosunek mocy wykorzystanej do całkowitej, generuje stosunkowo niskie koszty osobowe, zużywa relatywnie mało energii na przewóz towaru, jest przyjazny środowisku i bezpieczny.

Statek żeglugi śródlądowej ma poza najniższym z innych środków transportu zszyciem energii także niemal pomijalnie mały udział w emisji zanieczyszczeń gazowych i stałych wydzielanych przez cały transport towarowy.

Również hałas pochodzący z ruchu statku rzecznego leży daleko poniżej dopuszczalnej granicy czyniąc drogi wodne nieporównywalnie ciche w stosunku do autostrad czy kolei.

 

eco

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo