Opóźnień w zatwierdzaniu produktów GMO

51 lat z nieuzasadnionych opóźnień w zatwierdzaniu produktów genetycznie modyfikowanych (GM) w Unii Europejskiej. Komisja Europejska przyznała, że regularnie przekraczane są terminy autoryzacji produktów genetycznie modyfikowanych (GM). Obecnie suma opóźnień dla wszystkich produktów GM wynosi co najmniej 51 lat.

Komisja Europejska na swojej stronie internetowej przyznaje, że "system zezwoleń powinien być bardziej wydajny". Ponad 15 miesięcy, czyli około jednej trzeciej całkowitego czasu, w ramach którego powinna zostać wydana decyzja o autoryzacji, bezproduktywnie mija po zakończeniu oceny ryzyka dla produktu GM. To właśnie wtedy regularnie dochodzi do nieuzasadnionych opóźnień. WTO orzekło, że w Unii Europejskiej "procedura autoryzacji obarczona jest zbędną zwłoką" oraz "Unia Europejska narusza umowy zawarte w ramach WTO".

Unia Europejska jest nadal największym na świecie importerem produktów rolnych. Znaczna i wciąż rosnąca część z nich to produkty GM. Dziś standardem dla soi i bawełny są odmiany GM. Większość europejskich zwierząt gospodarskich jest karmionych białkiem z soi GM, ponieważ te odmiany są powszechnie wykorzystywane przez rolników.

Owoce badań prowadzonych przez biotechnologów od dawna goszczą w naszych domach i codziennym życiu np.: w lekach – insulina, w proszkach do prania – enzymy, które sprawiają, że proszki są skuteczniejsze w niższych temperaturach oraz jako dodatki do żywności i witaminy.

Jak wynika z najnowszego raportu EuropaBio zatytułowanego "Porażki unijnego systemu autoryzacji GMO", czas autoryzacji GMO w Unii Europejskiej się nie skrócił, mniej produktów zostało autoryzowanych w 2012 roku niż w latach poprzednich, zaś ogromny portfel produktów, które czekają na autoryzacje stale rośnie. Liczba wniosków w systemie autoryzacji jest nadal znacznie wyższa niż całkowita liczba autoryzowanych produktów. Pomimo tych faktów rzecznik Komisji oraz inni wysocy rangą urzędnicy Komisji złożyli oświadczenie, że Unia nie będzie przyspieszyć systemu autoryzacji.

Opóźnienia te nie są kwestią bezpieczeństwa, ponieważ produkty GM przed dopuszczeniem na rynek Unii Europejskiej zostały poddane ocenie ryzyka, zaś w wielu krajach zostały już autoryzowane. Oznacza to, że musiały przejść przez tamtejsze rygorystyczne procedury oceny bezpieczeństwa. Obecnie szacuje się że rządy na całym świecie wydały około 2500 indywidualnych zezwoleń dla produktów GMO.

Dla pogłębienia wiedzy w tym zakresie zachęcamy również do zapoznania się z załączoną broszurą na temat opóźnień autoryzacji produktów GMO.

 

Źródło: http://www.europabio.org/positions/half-century-undue-delays-eu-approval-gm-products

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo