OZE w Polsce – nowe regulacje

Nowe technologie dla energooszczędnego budownictwa. Aby sprostać wymaganiom UE, Polska wprowadza regulacje ustawowe, których efektem ma być zwiększenie do 2020 roku udziału energii z odnawialnych źródeł (OZE) do poziomu 15% w końcowym zużyciu energii brutto.

Czy nowa ustawa i dostępne na rynku technologie sprawią, że Polska stanie się atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji i rozwoju fotowoltaiki?

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE), nad którą obecnie trwają prace legislacyjne, jest częścią pakietu ustaw regulujących działalność rynku energetycznego. Założeniem nowych przepisów, wchodzących w życie od 2015 roku, jest ustanowienie systemowego wsparcia dla producentów zielonej energii i zwiększanie skali wykorzystywania poszczególnych źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna czy biomasa. Nowe regulacje mają stanowić zachętę do wykorzystywania OZE zarówno dla dużych przedsiębiorstw, wytwarzających energię w celu generowania zysku z jej odsprzedaży, jak i dla osób indywidualnych, zainteresowanych produkcja energii na własne potrzeby.

„Rozwój budownictwa zrównoważonego, wykorzystującego naturalne źródła energii, wymaga odpowiednich zachęt prawnych i finansowych ze strony państwa. Doskonale obrazują to przykłady takich krajów europejskich, takich jak Niemcy, Włochy, czy Francja, w których odnotowuje się obecnie największy przyrost systemów PV” – mówi Jolanta Lessig z NSG Group, producent szkła architektonicznego, w tym zaawansowanych produktów dla fotowoltaiki. „W Polsce niezbędne jest przede wszystkim wsparcie systemowe, ale także działania edukacyjne podnoszące świadomość uczestników rynku w zakresie korzyści wynikających z wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych”.

Mniej formalności dla mikro- i małych instalacji

Jednym z założeń wprowadzanych przepisów jest rozwijanie tzw. energetyki prosumenckiej, w której konsumenci prądu są jednocześnie jego producentami. Efektem nowej ustawy mają być ułatwienia administracyjne dla mikroinstalacji i małych instalacji, takie jak brak obowiązku koncesyjnego, czy ograniczenie formalności związanych z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci. Dodatkowo wytwórcy energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie, będą mogli sprzedawać nadwyżkę niewykorzystanej energii elektrycznej. Planowane przepisy przewidują także wsparcie typu feed-in-tarrif, regulujące zasady zakupu wytworzonej energii odnawialnej.

FIT wsparciem dla fotowoltaiki

Nowa ustawa o OZE ma szanse stworzyć sprzyjające otoczenie regulacyjne dla nowoczesnych technologii, umożliwiając ich rozwój w Polsce. Największe wsparcie spośród wszystkich technologii OZE uzyskać ma fotowoltaika – systemy konwertujące energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Jednym z najważniejszych ułatwień, proponowanych dla tego sektora jest system wsparcia FIT (feed-in-tarrif), polegający na ustaleniu na określony czas ceny urzędowej na energię elektryczną, odbieraną od producenta energii z OZE.

W Polsce obowiązek zakupu od danego wytwórcy energii elektrycznej obejmie okres 15 lat, a ceny zakupu określane będą raz na pół roku z uwzględnieniem tempa zmian techniczno-ekonomicznych w technologiach wytwarzania energii elektrycznej i w instalacjach odnawialnego źródła energii. FIT to system stosowany obecnie w krajach o największej ilości zainstalowanych mocy, takich jak Niemcy i Włochy (odpowiednio 44% i 20% skumulowanej mocy instalacji). Takie rozwiązanie w Polsce ma szansę zwiększyć stabilność rynku w dłuższym okresie i uczynić go bardziej atrakcyjnym dla inwestycji i rozwoju fotowoltaiki.

Dostępność nowoczesnych technologii

Dodatkowym ułatwieniem dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce jest rosnąca dostępność zaawansowanych technicznie rozwiązań i innowacyjnych materiałów do budowy paneli fotowoltaicznych. Produkty szklane stanowią integralny element systemów PV, zapewniając panelom osłonę i zwiększając ich wydajność. W cienkowarstwowych panelach fotowoltaicznych sprawdzi się np. szkło NSG TEC™ z powłokami TCO (ang. Transparent Conductive Oxide – transparentne tlenki przewodzące) przewodzącymi prąd. Ten rodzaj szkła zapewnia panelom fotowoltaicznym wysoką przepuszczalność światła, optymalne właściwości przewodzenia prądu oraz stosunkowo niski poziom zamglenia. Z kolei w modułach fotowoltaicznych opartych na krystalicznym krzemie znajdzie zastosowanie wysokoefektywne szkło walcowane o obniżonej zawartości żelaza Pilkington Sunplus™. Gwarantuje ono bardzo wysoką przepuszczalność energii słonecznej i tym samym zwiększa wydajność paneli.

 

„Jako producent szkła wykorzystywanego w systemach solarnych, obserwujemy coraz większe zainteresowanie polskiego rynku pozyskiwaniem energii promieniowania słonecznego i produktami o bardzo wysokiej przepuszczalności energii słonecznej, dedykowanymi modułom fotowoltaicznym” − mówi Szymon Piróg, Doradca Techniczny Pilkington Polska. „Na świecie stosowanie systemów solarnych jest standardem nowoczesnej architektury. W «zielonych» obiektach komercyjnych moduły fotowoltaiczne są zintegrowane z fasadą (ang. BIPV – Building Integrated Photovoltaics) a ich kolorystyka jest idealnie dostosowywana do kolorystyki szkła na fasadzie”.

OZE coraz ważniejsze

Podejmowane w Polsce działania, takie jak Ustawa o OZE czy zachęty inwestycyjne ze strony NFOŚiGW pokazują, że energia z odnawialnych źródeł to coraz ważniejszy obszar w strategii energetycznej kraju. Jest to również temat istotny dla Polaków, co potwierdzają wyniki badań opinii publicznej. Badanie przeprowadzone na zlecenie Greenpeace przez CBOS wykazało, że aż 89% Polaków chce, aby więcej energii pochodziło ze źródeł odnawialnych, a ponad 2/3 respondentów (70%) chce polityki energetycznej wspierającej rozwój odnawialnych źródeł energii w porównaniu z węglem kamiennym i brunatnym (18%).

 

ECO

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo