Podatek od zagranicznych zarobków w PIT 2016

Zgodnie z prawem trzeba się rozliczyć przed polskimi organami skarbowymi  z dochodów osiąganych nie tylko w  Polsce, ale również za granicą. Nie oznacza to jednak, że podatek trzeba płacić podwójnie.


Rezydencja podatkowa a podatek

W przypadku uzyskiwania przez osobę fizyczną dochodów z zagranicy zasady opodatkowania zależą od rezydencji podatkowej, która jest uwarunkowana przede wszystkim miejscem zamieszkania. Za miejsce zamieszkania uważa się miejsce, w którym podatnik przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jeżeli osoba nie przebywa za granicą z zamiarem stałego pobytu, pragnie powracać czy powrócić do kraju, tzn. że mieszka w Polsce i jest polskim rezydentem podatkowym.

Generalnie wszystkie osoby, które są polskimi rezydentami, czyli mają miejsce zamieszkania w Polsce (obywatelstwo nie ma tu znaczenia) muszą, zgodnie z prawem, płacić w Polsce podatki od całości swoich dochodów, bez względu na to, gdzie je osiągnęły i rozliczyć się z polskim fiskusem z pieniędzy zarobionych poza Polską. Osoby uzyskujące dochody z pracy za granicą muszą złożyć do 30 kwietnia PIT-36 za rok poprzedni.

Odliczenia od podatku

Ale to nie znaczy, że w Polsce będą odprowadzać po raz drugi podatek od dochodów zagranicznych. Mają bowiem prawo do różnego rodzaju zwolnień, odliczeń i ulg. Wystarczy poprawnie je wykorzystać, aby nie dopłacać do polskiego Urzędu Skarbowego.  

Przede wszystkim należy pamiętać o umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania od podatku obliczonego wg polskiej skali podatkowej od zsumowanego dochodu zagranicznego i polskiego. Ponieważ osoby pracujące za granicą rozliczają się również z fiskusem w kraju, w którym pracują, w celu uniknięcia płacenia podatku od tej samej kwoty dwukrotnie, Polska podpisała z każdym z krajów Unii Europejskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy przewidują różny sposób rozliczenia podatku, ale w uproszczeniu można powiedzieć, że to pozwala na odliczenie podatku, który zapłaciło się za granicą od kwoty, którą należy zapłacić w Polsce.

Po drugie można wykorzystać zwolnienie z opodatkowania 30 diet miesięcznie. Czyli od zsumowanego dochodu zagranicznego i polskiego należy odjąć kwotę diet przysługujących z tytułu wyjazdu służbowego poza granice kraju, a jej wielkość zależy od kraju w którym dana osoba pracowała.

Po trzecie, jeżeli wykonywało się pracę na podstawie umowy o pracę, należy odliczyć koszt uzyskania przychodu w wysokości przysługującej za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy pracy.

Po czwarte można skorzystać z ulg i odliczeń przysługujących polskim podatnikom.

Po zastosowaniu tych odliczeń większość naszych rodaków nie będzie dopłacała podatków w Polsce. Tylko osoby, które pracowały cały rok za granicą i ich zarobki były wysokie muszą się liczyć z ewentualną dopłatą do polskiego fiskusa.

Rozliczenie PIT 2016

W poprawnym skorzystaniu z odliczeń i rozliczeniu pit 2016 https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/ może pomóc dobry program do rozliczania pit 2016. Korzystając z programu pit 2016 nie trzeba znać wszystkich przepisów podatkowych, gdyż program wykonuje wszystkie obliczenia za podatnika. Wystarczy podać poprawne dane.

Rozliczanie pit przez internet poprzez darmowy program pit jest wygodne, bezpieczne i coraz bardziej popularne.

 

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo