Pienienie się wody w kotle — czemu jest tak niebezpieczne?

Pienienie się wody w kotle parowym oznacza, że nastąpiło nadmierne jej zasolenie. Jest to niebezpieczne, ponieważ może spowodować awarię zarówno kotła, jak i innych elementów systemu. Zanieczyszczenia przyczyniają się do korozji, niszczą czujniki, regulatory i zawory.

 

Zasolenie świadczy o wysokiej przewodowości cieczy. Ta z kolei jest parametrem, który stosunkowo łatwo można zmierzyć, dlatego czujniki pomiarowe są często montowane bezpośrednio na kotle. Dla uzyskania poprawnych wyników urządzenia pomiarowe zaleca się wykalibrować ręcznie w sposób uwzględniający temperaturę wody. Można również zastosować kalibrację automatyczną, tylko wówczas układ pomiarowy wyposażony jest dodatkowo w czujnik temperatury. Aby zapobiegać awariom, konieczne jest określenie górnej granicy przewodowości, a tym samym ilości związków mineralnych (np. chlorków) wywołujących korozję.

 

Jak zapobiegać nadmiernemu zasoleniu?

 

Zachowanie bezpiecznego stopnia zasolenia wody można uzyskać poprzez instalację systemów pomiarowych oraz odprowadzanie wody kotłowej z pewnych strategicznych punktów kotła i zastępowanie jej wodą z mniejszą zawartością soli. Zadanie to wykonuje system odsalania, który systematycznie usuwa zasoloną wodę. Mimo zastosowania systemów część soli krystalizuje się i opada na dno kotła w formie szlamu. Zaleca się okresowe usuwanie go przy użyciu systemu odmulania. Ze względów ekonomicznych w procesie usuwania zanieczyszczeń ogranicza się usuwanie wody do minimum (źródło: http://sluzby-ur.pl/pdf/Bezawaryjna_praca.pdf). Dobrym sposobem na odsalanie wody jest zautomatyzowanie całego systemu. Dzięki temu uniknie się konieczności przerywania procesu produkcyjnego w celu gruntownego oczyszczenia kotła i całej instalacji. Niesie to bowiem straty finansowe zarówno z powodu przerwy w pracy, jak i konieczności wymiany wody w całym systemie.

 

Czym grozi pienienie się wody?

 

Przekroczenie norm zasolenia wody w kotle parowym powoduje pienienie się wody i przedostawanie się piany do rurociągów. Skutkuje to odkładaniem się kamienia kotłowego w zainstalowanych za kotłem rurach. Jeżeli kamień nie będzie usuwany, wówczas może dojść do całkowitej niedrożności rurociągu, wzrostu ciśnienia w całym systemie i w konsekwencji do eksplozji. Taka sytuacja powoduje nie tylko bezpośrednie zagrożenie życia obsługi kotła, ale również bardzo poważne konsekwencje finansowe, eksplozja kotła parowego może bowiem być tak silna, że zniszczeniu ulegną urządzenia i budynki.

 

Pienienie się wody w kotle parowym powoduje groźne następstwa głównie w przemyśle spożywczym. Zanieczyszczona para wodna mająca bezpośredni kontakt z żywnością może ją skazić szkodliwymi substancjami. Konieczne jest więc systematyczne odsalanie wody w kotłach parowych i stałe jej monitorowanie w celu uniknięcia poważnych awarii. Więcej na ten temat można przeczytać na stronach Global Concepts 2000 Polska Sp. z o.o. – przedsiębiorstwa, które specjalizuje się w tej tematyce.

 

eco

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo