Idą zmiany w zakresie odbierania odpadów

Obecnie to gminy zobowiązane są do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku z czym muszą organizować przetargi mające na celu wyłonienie podmiotu, który będzie te odpady odbierał.

 

Obecny system zbierania odpadów komunalnych w całości funkcjonuje od lipca 2013 r. Rozwiązania przyjęte w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały zakwestionowane przed Trybunałem Konstytucyjnym (wnioskodawcami rozpatrzenia kwestii niezgodności przepisów tej ustawy z Konstytucją RP była grupa posłów oraz Rada Miasta Świdnik).

Obecnie Parlament pracuje nad kolejną nowelizacją tej ustawy wprowadzającą m.in. maksymalne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych, a także inne niezbędne zmiany, które wyniknęły w trakcie stosowania jej przepisów. Chodzi tu m.in. o kwestie składania deklaracji w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez dotychczasowego właściciela nieruchomości lub w przypadku zmiany wysokości stawek.

Przepisy trafiły przed Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 listopada 2013 r. (sygn. akt K 17/12) uznał za zgodne z Konstytucją większość z kwestionowanych przepisów, m.in. te obligujące gminę do organizowania przetargów, a także nakładające na właścicieli nieruchomości obowiązek ponoszenia opłat i składania deklaracji o ich wysokości.

Czytaj wię™cej na Biznes.interia.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo