Polacy stawiają na środowisko

Ochrona środowiska jest ważna dla niemal wszystkich Polaków (96%) , a ponad trzy czwarte sądzi, że problemy środowiskowe mają wpływ na ich codzienne życie. Ośmiu na dziesięciu Polaków uważa, że może mieć wpływ na poprawę stanu środowiska.

Dwie trzecie (66%) jest zdania, że decyzje o ochronie środowiska powinny być podejmowane wspólnie na szczeblu unijnym – wynika z sondażu Eurobarometr nt. stosunku Europejczyków do środowiska. Dane te w dużej mierze pokrywają się z uśrednionymi wskaźnikami dla całej Europy.
Większość Europejczyków twierdzi, że UE powinna robić więcej dla środowiska naturalnego i że decyzje w tym zakresie powinny zapadać na szczeblu unijnym – powiedział unijny komisarz ds. środowiska Stavros Dimas – Ogromna większość Europejczyków chce zharmonizowanego prawodawstwa unijnego w zakresie ochrony środowiska i uważa, że UE powinna pomagać innym krajom w tworzeniu lepszych norm ochrony środowiska.

Wśród problemów środowiskowych Europejczyków niepokoją głównie zjawiska o charakterze globalnym. 57% ankietowanych (w tym 47% Polaków) wskazuje na zmiany klimatyczne, 42% (w tym 45% Polaków) wymienia zanieczyszczenie wody, zaś 40% (w tym 41% Polaków) – zanieczyszczenie powietrza. 78 % Europejczyków uznaje również za celowe powołanie europejskich sił ochrony ludności, które usuwałyby skutki klęsk żywiołowych we własnym kraju.

Większość Europejczyków odczuwa również obawy związane ze stosowaniem w rolnictwie organizmów zmodyfikowanych genetycznie (58%). Podobnego zdania jest 67% Polaków.

Europejczycy uważają, że czynniki ekonomiczne (84%) mają równie istotny wpływ na jakość życia, co stan środowiska (80%). Podobnego zdania są Polacy, w ich wypadku wskaźniki te wynoszą odpowiednio 91% i 84%.

Europejczycy nie uważają przy tym, że ochrona środowiska przeszkadza w osiąganiu wyników gospodarczych (16%; wskaźnik dla Polski wynosi 17%), ale – przeciwnie – stanowi bodziec do wprowadzania innowacji (63%; w tym 61% Polaków). Równie wielu Europejczyków (64 %; w tym 55 % Polaków) sądzi, że ochronie środowiska naturalnego należy przyznać pierwszeństwo przed konkurencyjnością gospodarczą, a tylko 18 % (w tym 26% Polaków) jest przeciwnego zdania. Dwie trzecie (67%) obywateli Europy – w tym 62% Polaków – jest również przekonanych, że postępy poszczególnych krajów powinno się mierzyć przy pomocy wskaźników społecznych, ekologicznych i gospodarczych, podczas gdy w opinii mniejszości (15 %; w tym 21% Polaków) postęp powinien bazować przede wszystkim na wskaźnikach monetarnych i gospodarczych.

Około trzy czwarte Europejczyków deklaruje gotowość nabywania produktów ekologicznych, nawet po wyższej cenie. Jednak średnio tylko 17 % Europejczyków przyznało, że dokonało zakupu tzw. produktów ekologicznych w ostatnim miesiącu. Oznacza to, że niemal 60 % deklaruje chęć przestawienia się na produkty ekologiczne, ale jeszcze nie zmieniło swoich zachowań konsumenckich. Większość Europejczyków (52 %) twierdzi, że są w stanie rozpoznać produkt autentycznie przyjazny dla środowiska na podstawie jego etykiety.

Maciej Bury, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo