Polska godzina dla ziemi

Polska 29 marca br. o godzinie 20.30 po raz czwarty weźmie udział w globalnej inicjatywie „Godzina dla Ziemi WWF”, zainicjowanej przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF. O wyznaczonej godzinie Carlsberg Polska wyłączy oświetlenie głównego budynku firmy w Warszawie.

Godzina dla Ziemi to doroczne wydarzenie, przy okazji którego firma promuje i zachęca pracowników do odpowiedzialnej postawy wobec środowiska w codziennym życiu. Odzwierciedleniem konsekwentnych i wieloletnich wysiłków na rzecz minimalizowania wpływu browarów na otoczenie jest osiągnięcie wiodącej pozycji Grupy Carlsberg na świecie w zakresie efektywności energetycznej i oszczędzania wody.

Udział w akcji „Godzina dla Ziemi WWF” to wyraz filozofii Grupy Carlsberg, dla której rozwój biznesu w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem społecznych i ekologicznych aspektów, jest wpisany w strategię działania. Zaangażowanie w tę inicjatywę Grupy Carlsberg i jej pracowników stanowi doskonałą okazję, by wspólnie zademonstrować swoje zaangażowanie i poparcie dla działań zapobiegających zmianom klimatycznym.

W tym roku – w ramach Godziny dla Ziemi WWF – Carlsberg Polska zachęca pracowników do symbolicznego wyłączenia światła w swoich domach oraz ekologicznej postawy na co dzień, wysyłając szereg wskazówek i ciekawostek, jak niewielkimi gestami można w sposób znaczący przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego. Ponadto, organizowany jest konkurs z nagrodami – świetlówkami energooszczędnymi.

 

W Carlsberg Polska – ekologia idzie w parze z działalnością biznesową

Wsparcie „Godziny dla Ziemi WWF” to nie pierwsza inicjatywa firmy, promująca ekologię. Carlsberg Polska, działając zgodnie z przyjętą strategią odpowiedzialności społecznej i tym samym, poszanowania środowiska naturalnego, ustanowiła wewnętrzną politykę środowiskową, w ramach której zobowiązuje się do stałej dbałości, m.in. w następujących obszarach:

  • zmniejszanie zużycia wody i energii

  • zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza

  • oczyszczania ścieków produkcyjnych i sanitarnych zgodnie z wymogami prawnymi, we własnych urządzeniach oczyszczania ścieków lub w obiektach komunalnych do których ścieki są odprowadzane

  • wykorzystanie gospodarcze produktów ubocznych (cenione materiały paszowe) i odpadów produkcyjnych oraz zmniejszanie ilości odpadów unieszkodliwianych.

 

Nasze działania w trosce o otoczenie przynoszą rokrocznie wymierne rezultaty, czego przykładem jest obniżenie w roku 2013 zużycia wody w browarach (w przeliczeniu na hl wyprodukowanego piwa) o 10 proc. w porównaniu do roku 2012, dwutlenku węgla – o 11 proc., a energii cieplnej i elektrycznej – o 5 proc. Obecnie browary zużywają w przeliczeniu na 1 hl (tj. 100 litrów) wyprodukowanego piwa 55-65 MJ energii cieplnej pochodzącej z gazu ziemnego (z niską emisją zanieczyszczeń do powietrza), 5,3-5,5 kWh energii elektrycznej oraz 290-340 litrów wody mówi Adam Pawełas, Menedżer ds. Środowiska w Carlsberg Polska.

Firma zobowiązuje również swoich dostawców do przestrzegania prawnych standardów ochrony środowiska.

Ponadto, od 2008 roku firma realizuje program Zielonego Biura, w ramach którego edukuje i zachęca pracowników biur i browarów do odpowiedzialnej postawy wobec środowiska, m.in. w zakresie racjonalnego i przyjaznego dla środowiska korzystania z mediów. W ramach tego programu firma wprowadza nowe inicjatywy, które pozwalają zmniejszać zużycie mediów i odpowiednio gospodarować odpadami (np. szklane tablice zamiast flipchartów, zgniatarki do butelek PET, ekologiczny papier, sprzęt energooszczędny, dwustronne wydruki, perlatory na kranach). Przykładowo, rokrocznie zużycie energii maleje o ok. 10 proc.

Ekologia na medal

Działania prowadzone przez Carlsberg Polska są doceniane w Grupie Carlsberg, stanowiąc źródło inspiracji dla innych spółek. W Polsce zyskują uznanie wśród organizacji pozarządowych. W 2013 roku firma otrzymała od Fundacji Wokulski wyróżnienie w konkursie „Pozytywista Roku” za wysiłki podejmowane na rzecz edukacji ekologicznej. Z kolei Fundacja Partnerstwo dla Środowiska przyznała firmie po raz trzeci certyfikat Zielonego Biura, który stanowi zwieńczenie pomyślnego audytu recertyfikującego. W poprzednich latach firma zdobyła Ekolaur przyznawany przez Polską Izbę Ekologii oraz znalazła się w gronie Panteonu Polskiej Ekologii. W roku 2012 firma otrzymała wyróżnienie od wydawnictwa Ecomanager w konkursie Ekoodpowiedzialni w biznesie.

 

O Godzinie dla Ziemi WWF

"Godzina dla Ziemi” WWF organizowana jest na świecie już po raz ósmy. Podczas akcji miliony ludzi na całym globie na jedną godzinę gaszą światło. W mrokach pogrążają się również znane obiekty na świecie. Inicjatywa ta stanowi symboliczny apel o powstrzymanie groźnych dla naszej cywilizacji zmian klimatu. Głównym celem jest demonstracja jedności, determinacji i wiary w to, że świat potrafi zjednoczyć się, by sprostać największemu wyzwaniu naszych czasów.

Godzina dla Ziemi WWF cieszy się rosnącą popularnością. Wsparcie dla kampanii deklarują zarówno firmy, instytucje, poszczególne miasta, jak i osoby indywidualne i publiczne.

Więcej informacji na stronie www.wwf.pl/godzinadlaziemi.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo