Nowy pomysł – produkowanie prądu ze śmieci

Marcin Jacznylik, rzecznik spółki ProNatura, jak także inwestor projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko podaje, że w Toruniu właśnie rozpoczęła się budowa stacji przeładunkowej odpadów.

 

Na początek będą wykonywane prace tj. przyłącza kanalizacyjne, oraz sanitarne.

Według harmonogramu stacja będzie gotowa do września 2015 roku, natomiast od 2016 roku wszystkie śmieci zarówno z miasta jak i siedmiu okolicznych gmin będą transportowane do zakładu termicznego przekształcania w Bydgoszczy. Celem owego przekształcania będzie oczywiście prąd i ciepło.

Z obliczeń wynika, że z toruńskiej stacji, do zakładu w Bydgoszczy rocznie będzie trafiało 60 tys. ton odpadów. Po przetworzeniu wyprodukuje się około 60 tys. MWh prądu, jak również 800 tys. GJ ciepła, co ma zapewnić potrzeby mieszkańców kilkudziesięciotysięcznego osiedla.

Zalety tej inwestycji, to głównie niskie koszty za unieszkodliwienie odpadów za sprawą przychodów ze sprzedaży energii, a także spełnienie wymagań samorządów objętych realizacją projektu, co do ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych bez zbędnych kar za niedostosowanie systemu gospodarki odpadami względem norm unijnych.

 

 

http://zd24.pl/

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo