Prezydent podpisał ustawę o odpadach

12 lutego br. prezydent podpisał ustawę, która dopuszcza stosowanie urządzeń ATON-HT do unieszkodliwiania odpadów azbestowych oraz odpadów medycznych.

W związku ze zmianą przepsiów NWZA Spółki zdecydowało o nowej emisji akcji na ok. 10 mln zł.Nowe przepisy zezwalają na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, takich jak reaktory mikrofalowe typu ATON 200.
Ustawa dopuściła także „unieszkodliwianie” opadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych metodami, które przekształcają te odpady zapewniając w rezultacie zawartość węgla organicznego nieprzekraczającą 5%”. Metoda mikrofalowa spełnia wymóg, o którym mowa w przyjętej ustawie. Reaktor mikrofalowy typu ATON BWW, oferowany przez ATON-HT unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne zapewniając w rezultacie zawartość węgla organicznego nieprzekraczającą 5%.

Po kilku latach starań udało się w końcu doprowadzić do zmiany przepisów w zakresie możliwości stosowania naszych urządzeń i technologii do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest oraz zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Otwiera to nowy rozdział w historii ATON-HT. Podpisaliśmy wiele listów intencyjnych, a także prowadzimy szereg zaawansowanych rozmów dotyczących sprzedaży naszych urządzeń. W styczniu podpisaliśmy już nawet pierwszą umowę na sprzedaż urządzenia ATON BWW do unieszkodliwiania odpadów medycznych za 230 tys. Euro. Jednak większość naszych potencjalnych klientów czeka na wejście w życie nowych przepisów – powiedział Robert Barczyk Prezes Zarządu ATON-HT S.A.

Nowa emisja
W związku z przewidywanym wejściem w życie przepisów umożliwiających unieszkodliwianie odpadów azbestowych oraz zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych za pomocą technologii oferowanych przez ATON-HT Spółka podjęła decyzję o nowej emisji akcji.
11 lutego br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON-HT zdecydowało
o emisji do 6,6 mln akcji serii E z prawem poboru. Z nowej emisji Spółka planuje pozyskać około 10 mln zł.

Chcemy jak najlepiej przygotować się do nowej rzeczywistości biznesowej w jakiej niedługo przyjdzie nam działać oraz w pełni wykorzystać potencjał jaki niesie za sobą zmiana przepisów. Posiadane przez nas obecnie zasoby finansowe nie pozwolą w nam pełni zrealizować potencjalnych zamówień oraz sprostać zwiększonemu popytowi na nasze urządzenia, których koszt budowy jest wysoki. Stąd decyzja o nowe emisji – dodał Robert Barczyk.

Unieszkodliwianie opadów zawierających azbest technologią MTT
Oferowana przez ATON-HT technologia MTT do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest unikalna na skalę światową. Reaktor typu ATON 200 (ATON 200 HR wraz z blokiem MOS- oczyszczania gazów poprocesowych i blokiem kruszenia) przekształca włóknistą strukturę azbestu
w materiał obojętny dla środowiska. Odpady azbestowe są kruszone, mieszane ze specjalnymi dodatkami i podgrzewane wewnątrz reaktora przy pomocy skoncentrowanego pola mikrofalowego do temperatury ok. 1 200ºC. Jest to technologia w pełni bezodpadowa, gdyż przerobiony materiał, który nosi handlową nazwę – ATONIT – jest bardzo dobrym dodatkiem do cementu i innych materiałów budowlanych. Równie istotną zaletą opracowanej technologii jest możliwość utylizacji odpadów w miejscu ich występowania – urządzenia typu ATON 200 są urządzeniami przewoźnymi, oraz przede wszystkim ekonomiczność -metoda ta jest znacznie tańsza od innych znanych i stosowanych obecnie metod unieszkodliwiana azbestu. Całkowity średni koszt utylizacji odpadów azbestowych metodą MTT
w zestawie urządzeń ATON 200 HR, MOS + Blok Kruszenia to ok. 150 EUR/tona. Dla porównania całkowity średni koszt utylizacji w łuku plazmowym w Bretanii (Francja) to ok. 1.500 EUR/tona.
Proces unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Proces unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych metodą oferowaną przez Aton-HT jest dwuetapowy. W pierwszym etapie rozdrobniony i podsuszony odpad jest wprowadzony do komory mikrofalowej. W komorze tej materiał nagrzewany jest do temperatury około 600 – 650ºC.
W wyniku tego następują procesy rozkładu termicznego materiału prowadzone poprzez poddawanie ich działaniu wysokiej temperatury, ale bez kontaktu z tlenem (pirolizy). W procesie uwalnianie są gazy i pozostają niewielkie ilości partii stałych złożonych z węgla i substancji mineralnych. W drugim etapie uwalniane gazy dopalane są w reaktorze mikrofalowym typu MOS przeznaczonym do skutecznego oczyszczania gazów wylotowych temperaturze 1200 st. C. Zależnie od rodzaju odpadów – w wyniku procesu karbonizacji objętość materiału po procesie stanowi jedynie 4-8% objętości wsadu. Produkt procesu karbonizacji zawiera poniżej 5% węgla organicznego.
Najważniejsze cechy tej technologii to:
• Energooszczędność: Proces charakteryzuje się niskim zużyciem energii.
• Skuteczne oczyszczanie gazów odlotowych: Gazy emitowane podczas procesu nie zawierają żadnych substancji szkodliwych oraz nie są źródłem nieprzyjemnych odorów, dzięki zastosowaniu dopalacza typu MOS, w którym następuje całkowite dopalenie substancji organicznych.
• Mobilność – Urządzenie montowane jest w standardowym kontenerze, który ustawiany może być bezpośrednio w pobliżu miejsca wytwarzania odpadów, np. w szpitalach. Dzięki temu nie ponosi się kosztów transportu, dodatkowo nie ma zagrożenia wynikającego z transportu zakaźnych i niebezpiecznych odpadów.
• Bezodpadowość: Proces jest bezodpadowy, gdyż w jego wyniku powstaje atonizat (węgiel + składniki mineralne), neutralny dla ludzi i środowiska. Produkt ten może być dodatkiem do nawozów.
• Wydajność: około 40 – 80kg/h (zależnie od rodzaju odpadów).
• Obsługa: Jednoosobowa, urządzenie jest sterowanie automatyczne

ATON-HT S.A. działa na rynku od 2005r., a od lutego 2008 r. jest notowana na NewConnect. Firma funkcjonuje w obszarze bezodpadowych innowacyjnych technologii utylizacji odpadów niebezpiecznych i odzysku cennych materiałów. Opracowywane i wdrażane technologie oparte są o autorską metodę MTT (Microwave Thermal Treatment), której Spółka jest właścicielem i która została zastrzeżona w kraju i zagranicą. Proponowane rozwiązanie umożliwia budowę reaktorów,
w których unieszkodliwiać można w bardzo wysokich temperaturach szeroką gamę niebezpiecznych odpadów, przy czym praca tych urządzeń nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i co równie ważne – koszt eksploatacji jest mniejszy od kosztów eksploatacji znanych urządzeń i instalacji. Przykłady zastosowań technologii MTT: utylizacja odpadów azbestowych i odpadów biologicznych, usuwanie uciążliwych zapachów, rozkład (piroliza) tworzyw sztucznych, karbonizacja odpadów biologicznych, usuwanie zanieczyszczeń organicznych np. zanieczyszczeń ropopochodnych. Spółka jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, m.in. nagrody na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO, nagrody GPW w kategorii „Wybór rynku NewConnect jako wsparcia dla rozwoju innowacji”, oraz tytułu Krajowego Lidera Innowacji 2008. Spółka zwyciężyła także w prestiżowym Konkursie Innowatorów podczas Globe Forum 2009.

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Palej – VOICE GROUP

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo