Proekologiczne praktyki w produkcji płytek PCB

Shot of an Electronics Factory Workers Assembling Circuit Boards by Hand While it Stands on the Assembly Line. High Tech Factory Facility.

Klienci szukający kontraktowych producentów elektroniki mogących zrealizować ich projekty coraz częściej zwracają uwagę na podejście firm do ekologii. Wszystko za sprawą rosnącej świadomości ekologicznej. Jakie praktyki wdrażają przedsiębiorstwa działające w sektorze EMS, żeby zmniejszyć negatywny wpływ procesu produkcji płytek PCB na środowisko naturalne?

Produkcja elektroniki to skomplikowany, wieloetapowy proces, który nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Mając na uwadze kwestie ekologiczne oraz oczekiwania klientów, firmy z sektora EMS (Electronics Manufacturing Services) coraz większą wagę przywiązują do tego, aby minimalizować negatywne oddziaływanie wspomnianego procesu na naturę. Jakie działania podejmuje się, żeby osiągnąć pożądane efekty?

Powtórne wykorzystanie materiałów

Przede wszystkim przedsiębiorstwa należące do sektora EMS wytwarzają płytki PCB, wykorzystując certyfikowany system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO:14001:2015. To już powszechnie stosowana praktyka. Dodatkowo każdy polski producent elektroniki liczy się z tym, że prawdopodobnie w krótkim czasie powstaną nowe regulacje i jednocześnie wymagania dotyczące gospodarki zamkniętego rozwoju, które trzeba będzie uwzględnić w swoich procesach. Wymagania te związane są z modelem gospodarki zatwierdzonym przez Unię Europejską. Model ma z założenia zminimalizować negatywny wpływ procesów wytwórczych na środowisko przez powtórne wykorzystanie materiałów potrzebnych do produkcji elektroniki. Recykling w tym zakresie jest możliwy dzięki odpowiedniemu projektowaniu elementów elektronicznych i właściwemu doborowi materiałów – tu istotne staje się również uzyskanie kompleksowych informacji o materiałach od dostawców.

Gospodarowanie czystą miedzią

Recykling to jednak nie wszystko. Producent elektroniki powinien także wziąć pod uwagę kwestię utylizacji odpadów poprodukcyjnych. Dlaczego to takie istotne? Ponieważ w produkcji PCB, w trakcie procesów galwanicznych, powstaje duża ilość czystej miedzi. To odpad, który jest wysoce szkodliwy dla środowiska naturalnego, ale można nim skutecznie gospodarować. Jak to możliwe? Na przykład dzięki zastosowaniu przyzakładowej oczyszczalni ścieków odpowiadającej za filtrowanie ścieków mokrych. W ramach tego procesu oddziela się szlam, który składa się przede wszystkim z miedzi i przekazuje go firmom zewnętrznym odzyskującym z niego metal o bardzo wysokiej czystości. Dzięki temu nie tylko dba się o środowisko naturalne – recykling miedzi wymaga około 85 procent mniej energii niż jej pierwotna produkcja – lecz także minimalizuje koszty produkcji.

Drugi sposób na efektywne gospodarowanie czystą miedzią to stworzenie zakładowej instalacji regeneracji kąpieli trawiącej z odzyskiwaniem miedzi. Taki recykling na miejscu sprawdza się w zakładach produkcyjnych działających na dużą skalę. Wówczas dodatkowo istnieje możliwość dłuższego stosowania środka trawiącego, co pozwala redukcję zużycia nie tylko tego środka, lecz także wody i zmniejszenie ilości produkowanych w tym procesie odpadów.

Szukasz producenta elektroniki, dla którego ekologia ma znaczenie? Sprawdź ofertę firmy Printor: https://printor.pl

Inne praktyki

Komisja Europejska decyzją 2019/63 z dnia 19 grudnia 2018 roku opublikowała dokument referencyjny obejmujący najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego w sektorze produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach tego dokumentu wyróżnia się najlepsze praktyki dotyczące procesów produkcji, w tym wykorzystania mediów w zakładzie, zarządzania zakładem, produkcji i montażu podzespołów oraz produktu końcowego, praktyki dotyczące zarządzania łańcuchem dostaw, w tym pozyskiwania materiałów i podzespołów, komunikacji z dostawcami i projektowania produktów, a także praktyki sprzyjające gospodarce o bardziej zamkniętym obiegu, w tym zarządzaniem cyklem życia produktów.

Wytyczne dotyczące producentów elektroniki skupiają się przede wszystkim na zasobooszczędności, minimalizowaniu zużycia energii i wody, produkcji odpadów oraz zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery. To, które praktyki zostaną wdrożone w zakładzie produkcyjnym, zależy od wybranych firm.

Artykuł sponsorowany

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo