Projekt Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013

Stworzenie konkurencyjnego produktu turystycznego, przygotowanie wykwalifikowanych kadr, rozwój spójnego i skutecznego systemu marketingu, usprawnienie informacji turystycznej oraz modernizacja infrastruktury – to główne cele Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013 , przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki.

Projekt Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013 zakłada, że nowoczesny, konkurencyjny i wysokiej jakości produkt turystyczny, przyciągnie do Polski zarówno zagranicznych, jak i krajowych turystów. Autorzy dokumentu uważają, że w tworzeniu polskiego produktu turystycznego warto wykorzystać zmieniające się na rynku trendy, modę na zdrowy styl życia, nowe formy spędzania wolnego czasu, organizację wyjazdowych konferencji i kongresów dla firm.

Dla zwiększenia konkurencyjności polskiej turystyki istotne jest nie tylko kreowanie nowych produktów turystycznych, ale także rozwijanie dotychczasowych. Strategia zakłada badanie i monitorowanie rynku oraz dostosowywanie oferty do potrzeb odbiorców.

Ważne są również działania marketingowe, ukierunkowane na stworzenie spójnego systemu promocji, nie tylko na szczeblu krajowym, ale także wykorzystującego możliwość wspólnej promocji na poziomie Unii Europejskiej.

Projekt Strategii zakłada jednocześnie usprawnienie systemu informacji turystycznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozwoju systemu informacji i rezerwacji turystycznej.

Ministerstwo Gospodarki podkreśla w dokumencie konieczność modernizacji i rozwoju odpowiedniej infrastruktury oraz poprawę komunikacji w regionach turystycznych. Łatwość dotarcia, także dla osób niepełnosprawnych, do atrakcji turystycznych stanowi bowiem podstawowy element poprawy konkurencyjności polskiej oferty turystycznej. Rozwój turystyki wiąże się przede wszystkim z budową i modernizacją infrastruktury transportowej, m.in. dróg, sieci kolejowych, szlaków wodnych i lotnisk.

Projekt Strategii kładzie także nacisk na stworzenie profesjonalnych kadr przez systematyczne podnoszenie kwalifikacji wśród personelu turystycznego. Kształcenie przedstawicieli biur podróży, personelu hoteli i restauracji oraz przewodników i pilotów wycieczek powinno zostać uzupełnione o elementy pracy z osobami niepełnosprawnymi. Rozwój turystyki pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy w regionach atrakcyjnych turystycznie, a borykających się z wysokim bezrobociem.

 

 

 

***

W skali makroekonomicznej realizacja Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013 wyraźnie wpisuje się w realizację celów strategicznych UE określonych w Strategii Lizbońskiej.

Projekt Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013 został przekazany Ministerstwu Rozwoju Regionalnego w celu zaopiniowania zgodności dokumentu ze Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015. Po akceptacji zostanie on przedłożony Komitetowi Stałemu Rady Ministrów.

„Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013” – Pobierz

Źródło: www.mg.gov.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo