Raport Zrównoważonego Rozwoju Ball Corporation

Ball Corporation opublikował właśnie raport, podsumowujący osiągnięcia firmy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz wyznaczający kierunki działań na rok 2014 i 2015.

 

Zmniejszenie śladu węglowego, większa energooszczędność produkcji czy też wsparcie programów promujących recykling to tylko niektóre cele, które Ball stawia przed sobą w najbliższych latach.

Tegoroczny raport to już czwarte, publikowane w cyklu dwuletnim, sprawozdanie z postępów firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze poruszane w nim zagadnienia dotyczą promocji recyklingu i ograniczenia wpływu działań na środowisko. W obu tych dziedzinach ważne miejsce zajmują innowacyjne technologie, rozwijane przez Ball Corporation.

Zrównoważony rozwój to ważna część kultury firmy Ball, o kluczowym znaczeniu dla realizacji wizji Drive for 10, która pomoże nam wytworzyć długofalową wartość dla firmy oraz jej interesariuszy – mówi John A. Hayes, Prezes i Dyrektor Generalny firmy Ball – W okresie objętym raportem poczyniliśmy znaczne postępy a nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój nigdy nie było większe.

Kluczowym osiągnięciem było wprowadzenie do produkcji nowej, jeszcze bardziej przyjaznej środowisku, lżejszej puszki do napojów o pojemności 330ml, której waga wynosi mniej niż 10 gram. Jednocześnie firma wspiera liczne programy promocji recyklingu, takie jak prowadzony w 7 krajach Europy „Every Can Counts” („Każda puszka się liczy”), czy też Curbside Value Partnership

Polityka firmy zwracającej uwagę na ochronę środowiska przyniosła wymierne rezultaty: 33 z 61 zakładów produkcyjnych na całym świecie nie wyprodukowało odpadów przeznaczonych na wysypisko a odsetek odpadów poddanych recyklingowi i ponownie użytych do produkcji wzrósł z 54 do 65%. Ball zmniejszył również emisję gazów cieplarnianych w skali globalnej o niemal 8%.

Raport wskazuje również cele, które firma planuje zrealizować w najbliższych latach. Choć zawarta w nim prognoza dotyczy lat 2014 i 2015, zarząd spogląda na przyszłość w szerszej perspektywie.

Do 2020 roku chcemy zredukować ślad węglowy, pozostawiany przez produkcję opakowań aluminiowych o 25%. Osiągniemy to poprzez kontrolę procesu produkcji, zmniejszanie wagi puszek oraz współpracę z partnerami w branży w celu zwiększenia stopnia recyklingu puszek do napojów i ograniczenia energochłonności produkcji aluminium – kończy John A. Hayes.

W minionych dwóch latach ważnym wydarzeniem było również pierwsze globalne badanie poziomu zaangażowania pracowników, w którym wzięło udział 76% zatrudnionych w Ball Corporation. Dzięki niemu ukazane zostały mocne i słabe punkty firmy. Stanowią one podstawę do planowania rozwoju w nadchodzących latach.

Więcej informacji na temat działań firmy Ball Corporation w obszarze zrównoważonego rozwoju, w tym kodeks dobrych praktyk zostało udostępnionych na stronie: www.ball.com/sustainability .

Organizacja założona przez the Aluminium Association w ramach partnerstwa z innymi branżami w celu promowania zbiórki odpadów użytecznych prosto z domów.

 

 

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo