Recykling opon w Polsce

Polska rzeczywistość w dalszym ciągu jest kompozycją absurdów i irracjonalnych rozwiązań. Współczesny świat, a w tym także nasze społeczeństwo nastawione jest na życie łatwe i przyjemne, wygodne i zwrócone przede wszystkim na branie.

Nasz dzisiejszy egocentryzm powoli ale efektywnie zmierza ku globalnej katastrofie.

W dalszym ciągu najpopularniejszą metodą na pozbycie się zużytych opon jest ich wywóz w miejsce najmniej do tego przystosowane. Las staje się składowiskiem niepotrzebnych odpadów i nieczystości, które nieustannie doprowadzają do degradacji środowiska naturalnego. Zużyte opony pozostawione gdzieś w leśnym rowie to ogromny ciężar dla przyrody, ale także całkowite jej okaleczanie. Podstawowym problemem jest fakt, iż rozkład gumy w warunkach naturalnych to proces długotrwały i mozolny, poważnie obciążający otaczający nas świat. Nadal istnieje bardzo wiele miejsc, które „bogate” są w ogromne ilości zużytych, nielegalnie pozostawionych opon, stanowiących katastrofalne niebezpieczeństwo dla środowiska, a przede wszystkim dla nas samych.

Nie las, a wyznaczone do tego składowisko jest idealnym miejscem dla wyeksploatowanych opon. W tym jednak momencie zaczynają się prawdziwe trudności, gdyż umieszczenie ich w odpowiednim punkcie to koszt około 50 – 60 złotych za tonę. Takie wydatki niejednokrotnie odstraszają posiadacza zużytych opon, dla którego wyrzucenie ich na dzikim wysypisku śmieci, gdzieś w pobliżu lasu jest łatwiejszą drogą. Z drugiej strony, jeśli właściciel tych samych zużytych opon postanowi jednak nie zanieczyszczać środowiska i zechce pozostawić je w stosownym miejscu, może napotkać problem w postaci oporu posiadacza takiego składowiska. Istnieje bowiem zagrożenie pożarowe, ze względu na łatwopalność gumowych odpadów.

W Polsce zużyte opony są przede wszystkim spalane, w całości bądź części, w piecach przystosowanych do tego rodzaju działań. Miejscem do tego wyznaczonym jest cementownia, ewentualnie ciepłownia.
Co tak naprawdę dzieje się z zużytymi oponami? Służą one jako materiał do wyrobu ścieru gumowego, który następnie wykorzystywany jest do produkcji nawierzchni asfaltowych. Z pozostałej części, w przemyśle gumowym wyrabia się okładziny czy samochodowe dywaniki. To jednak tylko niewielki ułamek, głównie poddawane są procesowi spalania, który jest najprostszą i zarazem najbardziej skuteczną metodą zagospodarowania opon.

To jednak bieżnikowanie jest sposobem najbardziej rewolucyjnym na drodze do stuprocentowego recyklingu. Opona taka kosztuje bowiem o połowę taniej, zaś 75 % tworzywa stosuje się ponownie. Istnieje jednak „przesąd”, który całkowicie odstrasza potencjalnych użytkowników bieżnikowanych opon, sugerujący, iż na tak skonstruowanej oponie kierowca daleko nie zajedzie. I często w tym momencie koło się zamyka.

www.Ecoportal.com.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo