Wyjątkowa propozycja dla EKOinwestorów

Dla Inwestorów:

PRZEDSTAWIAMY KRÓTKI OPIS STRONY FINANSOWEJ W RECYKLING OPON I TWORZYW SZTUCZNYCH.

1.Koszt inwestycji ogółem wynosi ok. 37 000 000 PLN netto. Kwota posłuży do stworzenia linii produkcyjnej wykonanej w Australii, wersja pełna automatyki o wydajności 1,5 tony na godzinę. Przyjmujemy, że można zlecić wykonanie linii polskiej firmie pod ścisłą kontrolą właściciela technologii i jego inżynierów o wydajności 3 ton na godzinę. Nie zwiększa to kwoty inwestycji.

2.W wyżej wymienionej kwocie zawarta jest także hala 5600 m2 na działce 11 000 m2 w pełni przystosowana do naszych potrzeb. Znajduje się w Brześciu Kujawskim przy ulicy Kolejowej 56 o wartości ok. 5 000 000 PLN netto. Po rozmowach z bankiem wiemy, że można uzyskać kredyt 80-100% jej wartości. Przyjmujemy wersję kredytu bądź dzierżawy hali i terenu w okresie pierwszych dwóch lat.

3.Na całość inwestycji mozna uzyskać kredyt tzw. Technologiczny w banku ochrony Środowiska. Pokryje on 70-80% inwestycji. Są to środki BGK dysponowane przez BOŚ.

4.Istnieje możliwość pokrycia niebagatelnej kwoty wynikające z podatku VAT (6 600 000 PLN) kredytem, którego zabezpieczeniem będą deklaracje vatowskie i wystąpienie o zwrot podatku. Lecz ustaliliśmy, że inne zdanie na ten temat ma BOŚ, a inne PKO BP. W wersji pesymistycznej można przyjąć, że do chwili zwrotu podatku przez Urząd Skarbowy (ok. 90 dni) potrzebny jest kredyt zabezpieczony przez inwestora.

5.Do Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości został złożony wniosek
o dofinansowanie realizacji projektu. 4. oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, działanie 4.4 polegające na uzyskaniu 70% dotacji w postaci zaliczki. Po wstępnym rozpatrzeniu z uwagi na dużą ilość wniosków biorących udział w tym programie (272), PARP wcześniej zarządał pokazania środków własnych. Wniosek zostanie złożony ponownie w myśl działania 4.3, dzięki któremu uzyskuje się dotacje też w 70%, lecz nie w postaci zaliczki, ale na spłatę kredytu.

6.Przed uzyskaniem dotacji wystąpi ważna kwestia. Chodzi o zabezpieczenie zasadniczej części kredytu, tj. ok. 15 000 000 PLN na pokrycie kosztów zakupu linii technologicznej. Przeniesienie zabezpieczenia nastąpi w momencie, gdy firma zacznie uzyskiwać przychody z recyklingu opon sprzedaży granulatu i produktów z gumy.

Reasumując inwestor ma gwarancję szybkiego zwrotu poniesionych kosztów, zachowanie pakietu akcji i wysokich zysków w przyszłości, a także udziału w ekspansji technologii na inne kraje Europy i tym samym udziałów w tych przedsięwzięciach.

Reasumując inwestycę:

1. Koszt całkowity projektu ok. 37 mln PLN
2. Wartość licencji – know-how – 35% wartości kosztu projektu, pomysł i dotychczasowe działania – (traktowane jako wkład własny około 8 /9 000 000 PLN)
3. Potrzebny kapitał inwestora 10/15 mln PLN
4. Reszta z kredytu Banku Ochrony Srodowiska około 10/15 mln PLN lub kredyt refinansowany
z funduszy unijnych – PARP
Inwestor niemiecki oraz Pan Sołowow w rozmowach konsultacyjno – kwalifikacyjnych uznał wartość licencji zaw w p 2. jako wkład własny na poziomie 35/40 % inwestycji.

Rachunek zysków i strat (w tys. PLN)

Pierwsze 2 lata kalendarzowe działalności (2010 i 2011), czyli etap inwestycyjny zostaną zakończone stratą. Jednak już pierwszy pełny rok działalności produkcyjnej przyniesie zysk. Wskazuje na to wysoka rentowność po pierwszym okresie inwestycji i rentowność ta jest utrzymywana na wysokim poziomie w kolejnych latach.
Trzeba zaznaczyć, ze jest to wariant prognozy pesymistycznej, ponieważ istnieje realna możliwość skróconego przejścia do produkcji trójzmianowej, a co z tym się wiąże znacznie szybszego dochodzenia do rentowności niż wskazuje poniższa prognoza.
Warto nadmienić o tzw: zwrocie recyklingowym który przy przewidywanej produkcji rocznej może sięgać około 6 000 000 zł.

Pozdrawiam serdecznie i myślę, że szczegóły porozumienia można ustalić jedynie na spotkaniu usobistym.
Więcej o projekcie na: www.ecoinverse.com oraz www.euro.ekorekomendowani.pl

Pozdrawiam

Edward Kawka – Prezes Zarządu Ecoinverse
tel. 698 715 991

Więcej informacji dla inwestorów:

Julian Z. Pankiewicz
tel.: 693 622 652
e-mail: jzpeco@tlen.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo