Ruszają szkolenia dla firm: Akcelerator Zielonych Technologii

Po rozpoznaniu potrzeb firm Ministerstwo Środowiska rozpoczyna cykl szkoleń, które ułatwią transfer polskiej myśli technologicznej na rzecz ochrony klimatu.

Firmy uczestniczące w projekcie GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii (AZT) otrzymują możliwość skorzystania z różnorodnych form wsparcia, obejmujących dostęp do wiedzy merytorycznej i biznesowej, które pozwolą im konkurencyjnie zarządzać promocją technologii wybranymi do AZT oraz skutecznie poruszać się na rynkach międzynarodowych.

Firmy mogą korzystać z bezpłatnej wiedzy eksperckiej w postaci szkoleń. W okresie od końca kwietnia do końca czerwca br. 29 firm wybranych do projektu weźmie udział w cyklu 7. specjalistycznych szkoleń, które przeprowadzą eksperci zewnętrzni oraz doświadczeni pracownicy instytucji administracji publicznej współpracujących z Ministerstwem Środowiska przy realizacji projektu.

Szkolenia obejmują sprzedaż i promocję rozwiązań technologicznych na rynkach zagranicznych, skuteczne prezentacje i komunikację z klientami, partnerami i dziennikarzami, zarządzanie sprzedażą, ochronę patentową w Polsce i zagranicą, zdobywanie środków na rozwój, profesjonalną sprzedaż oraz przygotowywanie biznes planów. Weźmie w nich udział blisko 300 przedstawicieli firm, począwszy od właścicieli i kadry zarządzającej, poprzez szefów sprzedaży, marketingu, dyrektorów rozwoju, handlowców, a skończywszy na pracownikach wsparcia technicznego i działów zapewnienia jakości.

Sprzedaż i promocja rozwiązań technologicznych na rynkach zagranicznych
Skuteczne prezentacje i komunikacja z klientami, partnerami i dziennikarzami
Ochrona patentowa w Polsce i za granicą .

Zdobywanie środków na rozwój (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki i inne źródła)
Profesjonalna sprzedaż
Przygotowywanie biznesplanów

Czujemy się wyróżnieni, że udało nam się zakwalifikować do projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii i skorzystać z oferty szkoleniowej. Wierzymy że dzięki przygotowanym szkoleniom poprawimy naszą skuteczność i przekonamy więcej zagranicznych klientów do naszej technologii – mówi Dominik Wojewódka, Ecotech (uczestnik projektu).

Sukces komercyjny polskich technologii będzie krótkotrwały, jeśli ich międzynarodowej sprzedaży nie będzie towarzyszyła odpowiednia ochrona własności przemysłowej. Firmy rozwijające unikatowe technologie zapominają czasami, że oferując je na rynkach zagranicznych narażają się na niebezpieczeństwo kradzieży pomysłów i kopiowania rozwiązań, a przed tymi negatywnymi zdarzeniami nie uchroni ich posiadanie polskich patentów.

Międzynarodowa ochrona patentowa pozwala zabezpieczyć prawa własności, bywa jednak kosztowna. Dlatego we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej projekt GreenEvo pomaga wybrać najbardziej odpowiednią formę ochrony technologii i rozważyć opcje jej finansowania. Aż 28 firm z 29 wybranych do projektu wyraziło zainteresowanie szkoleniem dotyczącym ochrony patentowej w kraju i zagranicą.

Drugim pod względem popularności okazało się szkolenie w zakresie zdobywania środków na rozwój – wezmą w nim udział przedstawiciele 27 firm. Mimo wielu instrumentów wsparcia, oferowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorcy nie wykorzystują wszystkich dostępnych możliwości. Akcelerator ma ułatwić znalezienie odpowiednich źródeł dofinansowania działań, podejmowanych przez uczestników projektu. Dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwem Gospodarki i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc przy interpretacji przepisów, zasad i regulacji, których znajomość jest niezbędna przy ubieganiu się o środki finansowe.

Jeśli chodzi o liczbę uczestniczących osób, najwięcej uczestników firmy zgłosiły do szkolenia w zakresie profesjonalnej sprzedaży (50 osób), szkolenia w dziedzinie sprzedaży i promocji rozwiązań technologicznych na rynkach zagranicznych (48) oraz szkolenia w zakresie skutecznych prezentacji i komunikacji (46 osób) – mówi Agnieszka Kozłowska-Korbicz, Koordynator projektu GreenEvo.

Szkolenia potrwają od 2 do 4 dni. Rozpoczynają je dwudniowe zajęcia dotyczące sprzedaży i promocji rozwiązań technologicznych na rynkach zagranicznych, stanowiące jednocześnie spotkanie integracyjne dla uczestników programu GreenEvo. Odbywa się ono w Ministerstwie Środowiska. Szkolenie, połączone z praktycznymi warsztatami, obejmuje strategie sprzedaży, promocje zagraniczną oraz taktykę poruszania się na rynkach międzynarodowych. Prowadzi je jeden z najlepszych specjalistów w kraju Pan Krzysztof Klincewicz.

Poprzez projekt GreenEvo Ministerstwo Środowiska nie oferuje bezpośredniego wsparcia finansowego. Celem kompleksowej oferty w ramach projektu jest zwiększenie potencjału przesiębiorstw i umożliwienie im skutecznego zaistnienia na rynkach zagranicznych. Nowatorska formuła projektu polega na udostępnieniu firmie narzędzi, takich jak uruchomiony właśnie cykl szkoleń, umożliwiających zaistnienie wybranej technologii na rynkach zagranicznych – dodaje dr hab. Krzysztof Klincewicz, Koordynator ekspertów GreenEvo, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Partnerem finansującym projekt GreenEvo jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełna lista uczestników oraz wybranych do projektu technologii znajduje się na stronie projektu: http://www.greenevo.gov.pl/pl/konkurs/

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo