Ruszyły ostre kontrole gospodarstw rolnych

Przed końcem roku kontrole czekają jeszcze 5 tys. rolników. Do tej pory urzędnicy sprawdzili 10 tys. gospodarstw pod kątem przestrzegania zasad dotyczących uprawy rośli  i hodowli zwierząt. Rolnicy szkodzący środowisku i źle traktujący zwierzęta zapłacą kary.

 

 – Najwięcej kontroli, około 2 tys., zostanie przeprowadzonych w województwie mazowieckim. Nieco mniej skontrolowanych rolników, bo po około 1,8 tys. będzie w województwach lubelskim oraz małopolskim – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Anna Mrozińska z Departamentu Kontroli na Miejscu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z kolei do ponad 1,2 tys. gospodarstw urzędnicy ruszą w województwach: łódzkim, podkarpackim, świętokrzyskim i wielkopolskim.

W tym roku do kontroli wzajemnej zgodności wytypowano łącznie 15 tys. rolników. To minimalny poziom, jaki jest wymagany przez unijne regulacje, czyli 1 proc. wszystkich gospodarzy, którzy złożyli określone wnioski o dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Kontrole jeszcze trwają, a do końca października ARiMR sprawdziła blisko 10 tys. rolników.

 – Wszyscy rolnicy powinni spełniać wymogi oraz normy dobrej kultury rolnej, przy czym niektórzy, w zależności od położenia ich gospodarstw, mają dodatkowe wymogi. Przykładem tutaj są np. obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego – informuje Anna Mrozińska.

Rolnicy, których gospodarstwa albo przynajmniej część z nich znajduje się na obszarze zagrożonym tymi zanieczyszczeniami, muszą spełniać dodatkowe wymagania.

 – Powinni przestrzegać wymogów, które dotyczą składowania nawozów naturalnych, kiszonek, pasz soczystych, jak również zasad nawożenia, dawek nawożenia oraz wykorzystania rolniczego osadów ściekowych – tłumaczy Anna Mrozińska.

Jeśli  podczas kontroli urzędnicy stwierdzą, że rolnik nie przestrzega wymagań, płatności bezpośrednie zostaną zredukowane proporcjonalnie do naruszeń. W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność wyniknie z zaniedbania ze strony rolnika, obniżka ta wyniesie 3 proc. całkowitej kwoty płatności bezpośrednich. Jednak może zostać wydana decyzja o obniżeniu wielkości potrącenia do 1 proc. lub zwiększeniu go do 5 proc. całkowitej kwoty.

Obowiązek przestrzegania „Wymogów wzajemnej zgodności" wynika z przepisów Unii Europejskiej i są one jednakowe we wszystkich krajach Wspólnoty. Dzięki temu żywność wyprodukowana na jej terenie, niezależnie od kraju producenta, ma być takiej samej jakości. Zasady te nakazują prowadzenie działalności rolniczej w sposób nieszkodzący środowisku naturalnemu, przestrzeganie norm użycia nawozów i środków ochrony roślin oraz zachowywanie szczególnej troski  o zwierzęta gospodarskie.

Dla Ecoportal.com.pl, Newseria

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo