Rządowy program promocji biopaliw


Zaakceptowany przez Radę Ministrów wieloletni program promocji biopaliw na lata 2008-2014, przedłożony przez ministra gospodarki. Tworzy warunki sprzyjające bardziej opłacalnej produkcji i stosowaniu biopaliw w Polsce.

Zakłada m.in. wyższą ulgę w podatku akcyzowym oraz dodatkową ulgę w podatku dochodowym dla producentów biopaliw. Dla kierowców przewiduje zwolnienie z opłat za parkowanie.

Zgodnie z przedstawioną propozycją ma nastąpić zmniejszenie akcyzy dla benzyny silnikowej nieetylizowanej, zawierającej powyżej 2 proc. biokomponentów (bioetanol), w wysokości 1,565 zł za litr oraz oleju napędowego, zawierającego powyżej 2 proc. biokomponentów (estry), w wysokości 1,048 zł za litr.

Zaproponowano również wprowadzenie ulgi, która zrekompensuje część kosztów produkcji biokomponentów. Polegać ona będzie na odliczeniu od podatku kwoty stanowiącej 19 proc. nadwyżki kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw ciekłych o takiej samej wartości opałowej, do których te biokomponenty będą dodawane. W Programie zapisano także, że biokomponenty stanowiące paliwa samoistne nie będą podlegać opłacie paliwowej.

Zaplanowano również działania, które mają zachęcać do większego używania biopaliw. Chodzi m.in. o zwiększenie ich wykorzystania w transporcie publicznym, a także o wprowadzenie systemu zwolnień z opłat za parkowanie dla samochodów zasilanych biopaliwami. Wprowadzone zostaną zachęty do zakupu pojazdów przystosowanych do spalania paliwa ekologicznego zgodnie z uregulowaniami prawa zamówień publicznych. Wykorzystywanie biopaliw będzie także obowiązkowe w samochodach używanych przez administrację rządową. Dodatkowo zaplanowano działania edukacyjne i promujące wykorzystanie biopaliw.

Zgodnie z wymogami unijnymi Polska powinna osiągnąć w 2010 r. minimum 5,75 proc., a w roku 2020, co najmniej 10 proc. udziału biokomponentów w zużyciu paliw transportowych.

Julian Z. Pankiewicz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo