Słoneczny kredyt na kolektory

330 kredytów w Banku Ochrony Środowiska z dopłatą NFOŚiGW
Od uruchomienia Słonecznego EKOkredytu – kredytu z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup i montaż kolektorów słonecznych – minęły 3 miesiące.

W tym czasie BOŚ Bank udzielił 330 kredytów dla zwolenników stosowania Odnawialnych Źródeł Energii we własnych domach.

Boom na kolektory słoneczne trwa w najlepsze. Coraz więcej Polaków gotowych jest zainwestować w instalacje solarne. Dowodem jest duże zainteresowanie kredytami finansującymi zakup i montaż takich urządzeń. Jednym z oferentów jest BOŚ Bank.

– Łącznie wszystkie podpisane już umowy kredytowe na kolektory opiewają na kwotę przekraczającą 4,7 mln zł – mówi Anna Żyła, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska.

W ciągu 94 dni do Banku wpłynęły 484 wnioski o sfinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych o łącznej wartości prawie 7 mln zł. – Najwięcej chętnych zgłosiło się do nas we wrześniu – wpłynęło wówczas blisko 200 wniosków – dodaje Anna Żyła. Najbardziej aktywni w kwestii ekologicznej energii okazali się klienci wrocławskiego Oddziału BOŚ. To tam udzielono największej liczby kredytów – w sumie zawarto 60 umów.

Można uznać, że 4,7 mln zł na inwestycje proekologiczne to niewiele w stosunku do skali działalności proekologicznej Banku Ochrony Środowiska. Jednak należy pamiętać, że produkt jest w ofercie dopiero od 3 miesięcy, a liczba zainteresowanych i korzystających z niego klientów szybko wzrasta.

Słoneczny EKOkredyt wszedł do oferty BOŚ Banku 12 lipca b.r. Produkt przeznaczony jest nie tylko na zakup kolektora, ale też sporządzenie niezbędnego projektu budowlanego, zakup nowego zasobnika wodnego, automatyki, aparatury pomiarowej i instalacji, ciepłomierza oraz montaż całego systemu. Dzięki współpracy Banku Ochrony Środowiska z NFOŚiGW posiadacze kredytu mogą wnioskować o zwrot 45 proc. kosztów poniesionych przy „słonecznej” inwestycji, przy czym kwota ta nie może przekroczyć 2 500 zł za m kw. powierzchni całkowitej kolektora słonecznego. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna lub wspólnota mieszkaniowa, mająca prawo do dysponowania nieruchomością, ale budynek nie może być podłączony do sieci ciepłowniczej, a efekt przedsięwzięcia nie może być wykorzystywany w działalności gospodarczej.

Słoneczny EKOkredyt jest kolejną propozycją BOŚ Banku dla klientów dbających o środowisko naturalne. Do tej pory mogli oni korzystać między innymi z Ekologicznego Kredytu Hipotecznego, a także preferencyjnych kredytów udzielanych we współpracy z WFOŚiGW.

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) powstał w 1991r. Jest bankiem uniwersalnym, dostarczającym swoim klientom konkurencyjnych produktów i zapewniającym najwyższą jakość obsługi, wyspecjalizowanym we wspieraniu projektów i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 19 lat działalności BOŚ S.A. udostępnił w celu realizacji projektów ekologicznych środki o wartości ponad 9,1 mld zł. W tym okresie dzięki wsparciu banku zrealizowano blisko 32 tys. inwestycji o wartości ponad 31mld zł. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce.
Od 1997r. jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównymi akcjonariuszami banku są: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (79,10% akcji) oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (5,98%).
Oferta BOŚ S.A. skierowana jest do klientów indywidualnych i instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych. Bank świadczy swoje usługi za pośrednictwem 103 placówek.

Więcej informacji udzielają:

Piotr Lemberg Agnieszka Żelazko Łukasz Tabin
Rzecznik Prasowy Ekspert ds. Public Relations
Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A.

LTM Communications
+48 606 483 769 +48 515 111 423 +48 502 506 622
piotr.lemberg@bosbank.pl agnieszka.zelazko@bosbank.pl lukasz.tabin@agencja-ltm.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo