Stanowisko IGMNiR w sprawie projektu ustawy o odpadach.

BRANŻA METALI NIEŻELAZNYCH I RECYKLINGU APELUJE O ZMIANY W PROJEKCIE USTAWY O ODPADACH, BO PROJEKT ZAGRAŻA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA RECYKLINGU METALI W EUROPIE I REALIZACJI KRAJOWEJ POLITYKI EKOLOGICZNEJ A NIE OGRANICZY PATOLOGII

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu apeluje o skorygowanie zmian w projekcie ustawy o odpadach, tak aby nie pogrążyły branży metali nieżelaznych i recyklingu. W ocenie Izby przygotowana ustawa uderzy rykoszetem w rozwój sektora metali i recyklingu bardzo cennego dla przemysłu, krajowej polityki ekologicznej oraz atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Pierwsze czytanie projektu jest planowane jutro na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu.

Projekt ustawy o odpadach, który w środę będzie czytany w Sejmie, nie zakończy pożarów na wysypiskach. Rykoszetem ustawa w proponowanym kształcie uderzy w przemysł metali nieżelaznych i recyklingu, pociągając za sobą inne branże. Ograniczy poziom recyklingu w Polsce, utrudniając realizację krajowej polityki ekologicznej w kontekście wymogów unijnych.

Dlatego apelujemy o skierowanie projektu do dalszych konsultacji, tak aby w gronie ekspertów wypracować najlepsze rozwiązania w interesie przemysłu i ukrócić patologie w branży odpadów, mówi Kazimierz Poznański, Prezes Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

POLSKI RECYKLING METALI NIEŻELAZNYCH KLUCZOWY DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU NOWOCZESNEJ GOSPODARKI W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Recykling metali nieżelaznych stanowi fundament rozwoju w Polsce gospodarki w obiegu zamkniętym. Produkcja metali nieżelaznych z surowca pozyskanego z recyklingu związana jest z dużo mniejszym zużyciem energii i emisji CO2 do atmosfery w porównaniu do produkcji metali z surowca pierwotnego.

A PROJEKT USTAWY O ODPADACH ZAGRAŻA KONKURENCYJNOŚCI BRANŻY METALI NIEŻELAZNYCH I RECYKLINGU

Nowa ustawa o odpadach może zagrozić konkurencyjności krajowej branży metali nieżelaznych i recyklingu ograniczając jej rozwój w Polsce. Branża recyklingu metali zatrudnia bezpośrednio kilkanaście tysięcy pracowników, a pośrednio daje pracę kilkudziesięciu tysiącom ludzi w Polsce.

W ostatnich latach polskie przedsiębiorstwa zainwestowały setki milionów złotych w nowoczesne linie produkcyjne, uzyskując przewagę konkurencyjną. Rozwój znacznej części krajowego przemysłu (przemysł motoryzacyjny, zbrojeniowy, transportowy, energetyczny oraz sektor produkcji dóbr konsumpcyjnych) uzależniony jest od efektywności polskiego recyklingu metali kolorowych, ponieważ korzysta z dostępu do tańszego wtórnego surowca.

Projekt ustawy nakłada nieuzasadnione ograniczenia i wprowadza dodatkowe znaczące koszty dostosowania do nowych wymogów, które na obecnym etapie mogą trwale ograniczyć rozwój branży. Biorąc pod uwagę fakt, że co roku branża sprowadza z zagranicy ok. 400 tys. ton i eksportuje ok. 500 tys. ton złomów, istotne podniesienie np. opłat skarbowych za międzynarodowy transport odpadów zwiększa koszty dla branży i obniża jej pozycję konkurencyjną w Europie.

Niektóre zapisy dotyczące, np. ograniczenia czasu magazynowania odpadów do jednego roku wprowadzają ekspozycję branży na ryzyko zmian cen surowca. Dotąd przy dużych wahaniach cen, firmy przetrzymywały surowiec do czasu wzrostu cen do odpowiedniego poziomu, efektywnie zabezpieczając się przed stratami.

USTAWA UTRUDNI ROZWÓJ POLSKIEGO RECYKLINGU…

Projekt ustawy wprowadza ograniczenia dla lokowania działalności recyklingowej na terenach bez planu zagospodarowania. W wielu przypadkach gminy, ze względu na duże koszty, nie uchwalają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, więc stosuje się konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Wprowadzenie powyższego wymogu spowoduje konieczność przeniesienia dotychczasowej działalności związanej z recyklingiem metali nieżelaznych z miejsc znajdujących się na dalekich obrzeżach miast w miejsca objęte planem, które zwykle znajdują się bliżej intensywnej zabudowy mieszkaniowej.

Projekt ustawy wprowadza również zapis o własności terenu, na którym odbywa się zbieranie odpadów niebezpiecznych. Taki zapis doprowadzi do spadku poziomu recyklingu niektórych odpadów niebezpiecznych, np. zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych w Polsce. Zlikwidowanych zostanie wiele miejsc przyjmowania tego typu odpadu, ze względu na brak tytułu własności miejsca zbierania. Odpady niebezpieczne, takie jak akumulatory (w posiadaniu kilkunastu milionów obywateli) obecnie poddawane są w Polsce prawie w 100% recyklingowi.

…I POGORSZYĆ ATRAKCYJNOŚĆ POLSKI DLA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

Projekt ustawy może ograniczyć recykling złomów metali nieżelaznych w Polsce. W efekcie, krajowy przemysł będzie zmuszony do zakupu surowców pierwotnych i wtórnych z zagranicy. Konieczność zakupów surowców z zagranicy, w szczególności surowców objętych cłem (np. aluminium 3% cło na import spoza krajów Unii Europejskiej) istotnie zmniejszy atrakcyjność Polski jako miejsca do budowania nowoczesnych zakładów przemysłowych.

To może mieć przełożenie na atrakcyjność Polski dla inwestycji zagranicznych i w konsekwencji ograniczyć rozwój takich branż, jak np. branża motoryzacyjna, branża producentów okien i drzwi.

 

IGMNiR

 

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo