Startuje akcja „365 reklamówek śmieci”

W poniedziałek 16 marca o godz. 12.00 na placu Zamkowym w Warszawie Fundacja Ekologiczna ARKA startuje z akcją edukacyjną „365 reklamówek śmieci”.

365 reklamówek przez rok
Motorem napędowym akcji jest jednoosobowe działanie prezesa Fundacji Ekologicznej ARKA Wojciecha Owczarza, który w ciągu roku postanowił zebrać 365 reklamówek z odpadami porzuconymi w lasach, parkach i nad jeziorami. W ten sposób chce on zachęcić społeczeństwo do zmiany myślenia, zainicjować dyskusję na temat odpadów opakowaniowych i propagować ideę recyklingu.

Jednorazowa reklamówka jest jedną z najgorszych plag ekologicznych! Rocznie na świecie produkuje się i wprowadza w obieg prawie 1 bilion plastikowych reklamówek. Po wykorzystaniu powstaje z nich ok. 18 milionów ton odpadów. A jak długo używamy jedną? Średnio tylko 25 minut! Potem wyrzucamy –  mówi Wojciech Owczarz.

Start akcji w stolicy
Warszawska inauguracja akcji zostanie przeprowadzona w sposób „zeroemisyjny”. Uczestnicy na rowerach wykonanych z recyklingu zbiorą śmieci do specjalnych toreb rowerowych uszytych ze starych banerów.
W czasie happeningu wykorzystanych zostanie kilka reklamówek odpadów, zebranych wcześniej w okolicznych terenach. Następnie wspólnie z młodzieżą szkolną i przechodniami z dostępnych  śmieci układany będzie napis „365 reklamówek śmieci”. Na końcu odpady zostaną posegregowane.
Ciekawym elementem happeningu będzie odwrócenie baneru, na którym na drugiej stronie będzie wydrukowana przestrzenna gra ekologiczna o tematyce odpadów opakowaniowych. Akcja w stolicy (zbieranie śmieci, happening i warsztat) potrwa ok. 4 godzin.

Edukacja to jest to
Akcja „365 reklamówek śmieci” ma przynieść konkretny efekt ekologiczny: mniej dzikich wysypisk, mniej odpadów zanieczyszczających środowisko, więcej opakowań trafiających do przetworzenia.

Istotna jest również edukacja społeczeństwa w zakresie świadomej konsumpcji (kupowanie produktów jak najmniej zapakowanych) oraz prawidłowej gospodarki odpadami (recykling zamiast składowania odpadów).

Regularne edukowanie społeczeństwa w temacie gospodarki odpadami jest niezwykle istotne. W Polsce na wysypiska wciąż trafia aż 70% śmieci, podczas gdy w Niemczech, Holandii czy Szwecji jest to tylko 1%. By dane te uległy zmianie, potrzebna jest zmiana nawyków Polaków poprzez uświadamianie im szkodliwości składowania odpadów – mówi Szymon Kułakowski z Fundacji Ekologicznej ARKA.

Każdy może dodać reklamówkę
Do tych pozytywnych działań może przyłączyć się każdy. Na oficjalnej stronie akcji www.365reklamoweksmieci.pl znajduje się specjalny licznik, do którego można wpisać imię, nazwisko oraz liczbę zebranych reklamówek.

Kolejne happeningi zostaną zorganizowane m.in. w Bielsku-Białej, Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Łodzi, Kielcach, Poznaniu, Koszalinie, Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie, Lublinie, Rzeszowie, Tarnowie i Krakowie. Pomiędzy miastami organizatorzy poruszać się będą pociągami lub na rowerach.

Akcja organizowana jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Nie bądź jednorazowy” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Partnerem merytorycznym jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. , a patronat nad akcją sprawuje Ministerstwo Środowiska.

 

Fundacja Ekologiczna ARKA

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo