System oznaczania efektywności energetycznej

Parlament Europejski zatwierdził nowelizację legislacji dotyczącej systemu oznaczania efektywności energetycznej produktów.

Posłowie przyjęli także dyrektywę dotyczącą efektywności energetycznej budynków. Oba przedsięwzięcia są częścią tzw. pakietu „Energia – klimat 2008”.

Nowe ustawodawstwo w tej dziedzinie pozwoli konsumentom ograniczyć rachunki za energię. Unia, jako całość także odniesie korzyści, osiągając swój cel – zmniejszenia o 20% zużycia energii do roku 2020. Obowiązkowe etykiety na sprzęcie AGD i energooszczędnych produktach pozwolą konsumentom oszacować bieżące koszty zużycia energii. Nowe budynki, w państwach członkowskich będą musiały mieć bliskie zera zużycie energii oraz będą podlegać regularnej kontroli stanu bojlerów i klimatyzacji.

Certyfikaty efektywności energetycznej dla sprzętu AGD i innych produktów

Planuje się wprowadzenie nowego oznaczenia graficznego dla stopnia energooszczędności urządzeń AGD i innych produktów. Oznacza to pojawienie się nowych klas energooszczędności (w tym najwyższa – A+++). W przyszłości także wszystkie reklamy, w których podkreśla się cenę oraz niskie zużycie energii lodówek, pralek czy pieców, będą musiały wskazywać klasę energetyczną danego produktu.

Siedem klas, siedem kolorów

Format nowej etykiety w dalszym ciągu oparty będzie na klasyfikacji z zastosowaniem liter od A do G, ale do tej klasyfikacji można będzie dodać trzy klasy dodatkowe – A+, A++ oraz A+++ dla klasy najbardziej efektywnej. Niemniej łączna liczba klas, co do zasady, będzie ograniczona do siedmiu. Gama barw zawierać będzie nie więcej niż siedem różnych barw od ciemnozielonej do czerwonej.

Klasyfikacja będzie poddawana przeglądowi, szczególnie jeżeli znaczna część produktów obecnych na rynku wewnętrznym osiągnie dwie najwyższe klasy efektywności energetycznej i gdy możliwe będzie osiągnięcie dodatkowych oszczędności poprzez dalsze zróżnicowanie produktów.

Etykiety także dla elementów konstrukcyjnych, jak okna i drzwi budynków

Zakres urządzeń objętych obowiązkiem oznaczania klasy efektywności energetycznej został rozszerzony na produkty związane z energią wpływające w znaczny sposób, nawet pośrednio, na zużycie energii podczas użytkowania, takie jak chłodnie i lady chłodnicze, piece kuchenne, automaty do sprzedaży produktów spożywczych i napojów.

Etykietowanie obejmie także produkty związane z energią, choć jej nie zużywające, które mogą mieć wpływ na znaczące oszczędności w jej zużyciu, takie jak oszklenia okienne, czy ramy drzwiowe.

Po wejściu w życie dyrektywy państwa członkowskie będą miały rok na jej transpozycję.

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii

Dzień wcześniej Parlament Europejski przyjął jeszcze jedną dyrektywę, dzięki której odbiorcy będą płacić niższe rachunki za prąd i gaz, a UE zrobi kolejny krok ku osiągnięciu celu, jakim jest zmniejszenie łącznego zużycia energii o 20% do końca następnej dekady. Państwa członkowskie będą zobowiązane zapewnić, że po roku 2020 wszystkie nowe budynki będą spełniać zaostrzone wymagania dotyczące ich charakterystyki energetycznej.

Budynki odpowiadają za ponad 40% całkowitego zużycia energii w UE i są największym źródłem emisji, dlatego poprawa ich efektywności energetycznej ułatwi redukcję poziomów emisji CO2.

Przyjęta dyrektywa wprowadza wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej nowych oraz podlegających ważniejszej renowacji istniejących budynków. Zgodnie z propozycją do 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością powinny spełniać ten warunek dwa lata wcześniej.

W miarę możliwości wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej powinny być spełnione także przy okazji gruntownych modernizacji budynków lub ich części. Państwa członkowskie powinny zachęcać do wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych i zakładania aktywnych systemów kontroli – takich jak energooszczędne systemy automatyzacji, kontroli i monitoringu – w trakcie wznoszenia lub ważniejszej renowacji budynku. Wymagane będą regularne przeglądy części systemów wykorzystywanych do ogrzewania budynków (kotły, pompy cyrkulacyjne) i systemów klimatyzacji.

źródło: PE

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo