UE: zwraca się do fanów Facebooka z prośbą o zaangażowanie w akcję „Bioróżnorodność 2011”

Rozpoczął się kolejny etap kampanii informacyjnej dotyczącej bioróżnorodności, któremu patronuje Wydział ds. Ochrony Środowiska Komisji Europejskiej.

* Dbanie o środowisko naturalne jest w modzie


Dla najbardziej aktywnych obrońców bioróżnorodności, którzy wezmą udział w akcji, czeka nagroda – wycieczka dla dwóch osób do Transylwanii w Rumunii.

Kampania jest elementem nowej strategii przyjętej przez Unię Europejską, która ma na celu zatrzymanie postępującego zanikania różnorodności biologicznej w Europie. Premiera tegorocznej edycji celowo zbiega się z Międzynarodowym Dniem Różnorodności Biologicznej, który obchodzony jest 22 maja. Został on wyznaczony przez ONZ właśnie w celu zwiększenia i ugruntowania wiedzy obywateli Europy w zakresie bioróżnorodności.

Kampania „Bioróżnorodność 2011” skupia się głównie na udzielaniu informacji o tym, w jaki sposób każdy z nas może w codziennym życiu chronić różnorodność biologiczną. Do kampanii zostaną zaproszeni blogerzy – eksperci w dziedzinach związanych z różnorodnością biologiczną. Główną atrakcją nowego etapu jest interesująca wizualnie aplikacja 3D umieszczona na profilu Biodiversity portalu Facebook. Użytkownicy strony będą mogli importować zdjęcia swoje oraz swoich przyjaciół i przekształcać je w formę jednego z symboli kampanii: (wiewiórka, tuńczyk błękitnopłetwy, dąb, żaba lub wróbel).

Kampania Komisji Europejskiej odniosła już znaczący sukces w 2010 r., dzięki działaniom mającym na celu podkreślenie, jak bardzo ludzie związani są z otaczającą ich przyrodą. W całej Europie odbyły się happeningi uliczne symbolizujące ginące gatunki. W miejscach przebiegu wydarzeń pojawiły się dużej wielkości wizualizacje przypominające kontury rysowane przez policję wokół ofiar na miejscu zbrodni. W kampanii Bioróżnorodność kształty te przypomniały jednak nie ludzi, ale różne ginące gatunki zwierząt. Ponad 16 tysięcy osób wzięło w całej Europie udział w imprezach i w praktycznych działaniach związanych z różnorodnością biologiczną. Strona internetowa www.weareallinthistogether.eu odnotowała ponad 3,7 mln odwiedzin, a wideo o kampanii miało ponad 1,9 mln odsłon. Kampania zyskała sympatię ponad 55 tys. aktywnych użytkowników na Facebooku i została nagrodzona „European Excellence Award” w 2010 roku w kategorii Środowisko i Ekologia.

Konkurs

W Kampanii „Bioróżnorodność 2011” Europejczycy mogą wygrać wycieczkę dla dwóch osób do Transylwanii w Rumunii. Zwycięzca spędzi tydzień w puszczy, zyskując wyjątkową możliwość podziwiania dzikiej przyrody i spędzania czasu na obserwowaniu niedźwiedzi, mając do dyspozycji prywatnego przewodnika przez cały tydzień pobytu. Transport i zakwaterowanie zapewnione są w ramach nagrody.
Jak można wygrać? Wystarczy odwiedzić stronę Facebook Biodiversity i skorzystać z aplikacji Biodiversify your friends, gdzie możesz przekształcać wizerunki swoich przyjaciół w wybraną maskotkę Biodiversity. Po zabawie, przychodzi czas na poważne zobowiązania – odpowiedz na pytanie: co deklarujesz zrobić dla ochrony różnorodności biologicznej? Forma jest dowolna – możesz zrobić to na piśmie lub wysłać wideo czy fotografię. Użytkownicy Facebooka wyłonią 10 najciekawszych deklaracji w drodze głosowania – Komisja Europejska je oceni i wybierze zwycięzcę.
Konkurs trwa od 19 maja do dnia 31 lipca 2011 roku. Jakie będzie twoje zwycięskie zobowiązanie?

Współpraca z Fundacją Marka Kamińskiego

Do kampanii na terenie Polski dołączyła Fundacja Marka Kamińskiego, która od 1996 roku pomaga chorym dzieciom i młodzieży w realizacji marzeń i pokonywaniu barier. Pokazuje nie tylko młodym ludziom jak żyć w harmonii z naturą, otoczeniem i światem. Fundacja realizuje projekty charytatywne, ekologiczne i edukacyjne, działa aktywnie na rzecz ochrony środowiska. Marek Kamiński spłynął dwukrotnie Wisłą – latem i zimą – w ramach ogólnopolskiego projektu „Szlak Wisły”. Fundacja wydała przewodnik „Wisła – 1047 tajemnic” i utworzyła portal internetowy szlakwisly.pl. Powstał również film dokumentalny „Ekspedycja Wisła”, który pokazuje piękno przyrody nadwiślańskiej i samej Wisły – królowej polskich rzek.

Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak istotna?

Różnorodność biologiczna – niezwykłe bogactwo ekosystemów, gatunków i genów, które nas otaczają – to nasze ubezpieczenie na przyszłość – zapewnia nam pożywienie, świeżą wodę i czyste powietrze, schronienie i lekarstwa, łagodzenie klęsk żywiołowych, ochronę przed szkodnikami i chorobami oraz przyczynia się do regulacji klimatu.
Różnorodność biologiczna to również nasz kapitał naturalny, usługi, których dostarcza nam ekosystem stanowią podstawę naszej gospodarki. Podupadanie i ubytki w ekosystemie powodują obniżanie jakości świadczonych przez niego usług. Giną gatunki i naturalne ich siedliska. Dobrobyt czerpiemy z natury, to od niej zależy nasza przyszłość.

Aktualne dane dotyczące gatunków zagrożonych wyginięciem są bardzo pesymistyczne. Działalność człowieka sprawia, że gatunki giną obecnie 100 do 1000 razy szybciej niż w warunkach naturalnych: według FAO, 60% światowych ekosystemów jest zdegradowanych lub wykorzystywanych w niewłaściwy sposób; 75% zasobów rybnych jest nadmiernie eksploatowanych lub wyczerpanych w znacznym stopniu, a 75% różnorodności genetycznej upraw rolnych na całym świecie, poczynając od 1990 roku, zostało utraconych. Każdego roku wycinane jest około 13 milionów hektarów lasów tropikalnych, a 20% tropikalnej rafy koralowej na świecie zostało już bezpowrotnie zniszczone. W Unii europejskiej chronionych jest na mocy jej prawodawstwa jedynie 17% siedlisk i gatunków oraz 11% kluczowych ekosystemów. Te statystyki są nadal aktualne pomimo rozległych działań podjętych w celu zwalczania utraty różnorodności biologicznej (Komisja ds. Różnorodności Biologicznej w UE została powołana już w 2001 roku).

Korzyści podjętych działań niestety zostały zrównoważone przez nadal rosnące zagrożenia różnorodności biologicznej w Europie takie jak: zmiany użytkowania gruntów, nadmierną eksploatację różnorodności biologicznej i jej komponenty, rozprzestrzenianie się obcych gatunków inwazyjnych, zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatyczne. Pośrednie czynniki, takie jak wzrost populacji, ograniczona świadomość na temat różnorodności biologicznej oraz fakt, że wartość różnorodności biologicznej dla gospodarki nie znajduje odzwierciedlenia w procesie decyzyjnym – powodują również ogromne straty w obszarze różnorodności biologicznej.

Ludzie muszą podjąć działania od zaraz, muszą uświadomić sobie konsekwencje swoich przyzwyczajeń i zmienić swoje zachowanie na rzecz interesów naszej planety. Właśnie to pragnie osiągnąć Komisja Europejska dzięki kampanii Biodiversity.

Strategia UE na rzecz różnorodności biologicznej

3 maja 2011 r. Komisja Europejska wprowadziła w życie nową strategię w celu zatrzymania utraty różnorodności biologicznej, ma ona być realizowana na terenie Unii Europejskiej do 2020 r. Hasło strategii to: „Nasze ubezpieczenie na życie, nasz kapitał naturalny: strategia ochrony bioróżnorodności w UE do 2020 roku.”

Nowa strategia jest zgodna z dwoma zobowiązaniami podjętymi przez liderów UE w marcu 2010. Pierwszy to główny przekaz strategii 2020: „Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej oraz degradacji ekosystemu w UE do 2020 r. i przywrócenie ich w zakresie, w jakim jest to możliwe, przy jednoczesnym wzmocnieniu wkładu UE w zapobieganie utraty różnorodności biologicznej”, drugie zobowiązanie związane jest z wizją na rok 2050: „Do 2050 Unia Europejska pragnie zapewnić ochronę i wsparcie swojemu naturalnemu kapitałowi – czyli sferze różnorodności biologicznej i usługom ekosystemowym, w taki sposób by uniknąć katastrofalnej w skutkach utraty bioróżnorodności i przywrócić jej rzeczywistą wartość, jaką jest fundamentalny wkład do naszego ludzkiego dobrobytu i dobrobytu gospodarczego”. Postanowienia te są również zgodne ze światowymi zobowiązaniami podjętymi w Nagoya w październiku 2010 r., w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej, na której światowi przywódcy przyjęli na siebie obowiązek realizacji pakietu sposobów ratowania różnorodności biologicznej w ciągu najbliższego dziesięciolecia.

Istnieje sześć głównych celów i 20 rodzajów działań, które mogą pomóc Europie osiągnąć swój cel. Sześć celów obejmuje:
pełne wdrożenie prawodawstwa UE wobec ochrony różnorodności biologicznej;
lepszą ochronę ekosystemów oraz pełniejsze korzystanie z zielonej infrastruktury;
zrównoważone rolnictwo i leśnictwo;
trafniejsze zarządzanie zasobami rybnymi;
podjęcie ścisłej kontroli nad obcymi gatunkami inwazyjnymi;
większy wkład UE wobec sposobów zapobiegania degradacji różnorodności biologicznej.

Linki:
Campaign website
www.weareallinthistogether.eu
Facebook application: Biodiversify Your Friends
http://apps.facebook.com/biodiversity/

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo