UNEP o kosztach zmian klimatycznych

unep24 mld dolarów kosztowało trzęsienie ziemi w maju 2008 r. w Chinach. To "najdroższa" katastrofa związana z ekologią…

 . Grenlandia wobec widma katastrofy ekologicznej??
 . Bałtyk katastrofa ekologiczna

– podała w środę UNEP (Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych).


Kolejne 2 mld dol. kosztowała chińską gospodarkę ogromna powódź, która nawiedziła Państwo Środka na przełomie maja i czerwca br.

"Gdy popatrzymy na globalny rozkład ekstremalnych zdarzeń pogodowych to widzimy, że 9 z 10 głównych katastrof, to zdarzenia związane ze zmianami klimatycznymi, zdarzenia natury pogodowej" – mówił na środowej konferencji prasowej w Poznaniu Thomas Loster z UNEP.

Chodzi o takie zjawiska jak tsunami, powodzie, trzęsienia ziemi.

tsunamiLoster podkreślał, że jeżeli weźmiemy wszystkie dane z ostatnich 30 lat, to możemy stwierdzić, że średnia temperatura w listopadzie wzrosła o 50 proc. Dodał, że wzrost ten w skali całego roku był ponad trzyipółkrotny.

W czasie konferencji wskazywano na możliwości wspomagania inicjatyw proekologicznych przez rynek finansowy, a zwłaszcza ubezpieczycieli.

Dyrektor wykonawczy UNEP Achim Steiner podkreślił, że UNEP współpracuje ze 180 instytucjami ubezpieczeniowymi. Podkreślił, że ogromny rynek ubezpieczeń, w niewielkim stopniu wykorzystuje potencjał jaki ma w sobie np. rynek ubezpieczeń lasów.

Paul Clements-Hunt szef Inicjatywy Finansowej UNEP zwrócił uwagę, że branża ubezpieczeniowa, która też została dotknięta zmianami klimatu, powinna podejść inaczej do oceny ryzyka i opracować nowe produkty wspierające inicjatywy proekologiczne.

"Bez udziału branży ubezpieczeniowej nie będziemy mogli zapewnić środków, by radzić sobie z problemami dotyczącymi zmian klimatu" – oświadczył.

UNEP (United Nations Environmental Programme) to agenda ONZ powołana w celu koordynowania działań ONZ w zakresie ochrony środowiska i stałego monitorowania stanu środowiska na świecie.

Konferencja COP 14 – XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto – potrwa do 12 grudnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

PAP

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo