Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628) definiuje odpady, ich rodzaje i sposoby postępowania z nimi. Szczegółowo określa zasady gospodarowania odpadami oraz opracowywanie stosownych planów na różnych szczeblach administracji.

Ustalone są obowiązki posiadaczy oraz prowadzących transport odpadów z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (dokumentacja, technologie, typ i ilość odpadów, okres ich składowania).

Muszą być one spełnione celem wprowadzenia do ewidencji i otrzymania pozwoleń niezbędnych do zatwierdzenia planu gospodarowania. Szczegółowo opisane są sposoby postępowania z niektórymi odpadami (oleje odpadowe, odpady z produkcji dwutlenku tytanu, baterie i akumulatory, odpady medyczne i weterynaryjne, osady ściekowe, metale). Ustawa precyzuje także warunki techniczne dla spalarni odpadów oraz wymagania dla kadr tego typu obiektów. Kolejny rozdział to warunki stawiane składowiskom (wyposażenie, typ i ilości odpadów, ograniczenia w stosunku do niektórych ich typów, selekcja, zabezpieczenia, procedury, pozwolenia, kadry). Dokument zawiera także przepisy karne. Załączniki do ustawy zawierają szczegółowy podział odpadów na kategorie.

W załączniku artykuł:

Pobierz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo