ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495) nakłada na Głównego Inspektora Ochrony Środowiska obowiązek prowadzenia rejestru przedsiębiorców wprowadzających, zbierających,

przetwarzających i odzyskujących sprzęt elektryczny i elektroniczny w myśl definicji zawartych w ustawie.

Ustalone zostają stosowne opłaty oraz możliwości prowadzenia kontroli. Do obowiązków wprowadzających sprzęt zaliczone zostają między innymi: odpowiednie znakowanie, odbieranie sprzętu zużytego i jego recykling bądź utylizacja, prowadzenie stosownej dokumentacji. Szczegółowo określone są również obowiązki przetwórców odpadów oraz podmiotów prowadzących ich recykling.

Za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków ustawa przewiduje kary.

W załączniku artykuł:

Pobierz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo