Wniosek o rejestrację NIP w KRS


Czy jeżeli w terminie do 31 maja 2006 r. została złożona do akt rejestrowych informacja o numerze identyfikacji podatkowej (NIP), to czy po 1 stycznia 2007 r. podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym musi ponownie złożyć wniosek o rejestrację tego numeru w KRS?

Również w tym zakresie ustawa – przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej nie jest spójna z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeśli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców dopełnił obowiązku wskazanego w art. 82 ust. 1 pierwszej ze wskazanych ustaw, tj. złożył do KRS numer identyfikacji podatkowej (NIP) do 31 maja 2006 r. (poprzez złożenie informacji o tym numerze do akt rejestrowych), to wydaje się, że nie ma ponownego obowiązku uzupełnienia wpisu o numer identyfikacji podatkowej (NIP) zgodnie z art. 19a ust. 3a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2007 r.

Niemniej jednak warto będzie zgłosić w przyszłym roku numer NIP celem rejestracji w KRS, przy okazji składania innych wniosków do rejestru, np. dotyczących sprawozdania finansowego. Zostanie on wtedy uwidoczniony w odpisach z rejestru dotyczących spółki, co ułatwi obrót gospodarczy.

Źródło: money.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo