Wymagania techniczne stawiane gładziom gipsowym

W Polskim Prawie Budowlanym nałożony jest obowiązek projektowania obiektów tak, aby zapewniały one:

 

bezpieczeństwo konstrukcji, pożarowe oraz użytkowania

ochronę środowiska

warunki zdrowotne i higieniczne

oszczędność energii i prawidłową izolacyjność termiczną przegród

ochronę przed hałasami i drganiami

prawidłowe użytkownie budynków i ochronę dóbr kultury

 

Dlatego firmy specjalizujące się w produkcji materiałów budowlanych i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań systemowych nieustannie udoskonalają swoje wyroby. Chcą, aby ich towary spełniały wymagania norm budowlanych i z pełnym zaufaniem były wykorzystywane w pracach remontowych i wykończeniowych przez wykonawców, inwestorów oraz architektów.

Normy stosowane w Polsce

W Polsce stosowane są Normy Polskie (PN), Europejskie Normy stosowane w Polsce (PN-EN), Aprobaty Techniczne (AT) oraz Europejskie Aprobaty Techniczne (ETA). Przepisy te jasno określają parametry każdego produktu – dzięki temu producenci wiedzą jakie wymagania muszę spełniać ich produkty. A tym samym mają pewność, że oferowane przez nich towary cechują się wysoką jakością.

Ustanawianiem norm w Polsce zajmuje się Polski Komitet Normalizacyjny, a w Europie – Europejski Komitet Normalizacyjny.

Wymagania normowe gładzi gipsowych

W przypadku produktów gipsowych mówimy o trzech następujących normach:

  1. PN-EN 13279-1:2009
  2. PN-EN 13963:2008 – Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych
  3. PN-EN 14496:2007 – Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych.

Gładzie gipsowe są objęte normą PN-EN 13279-1:2009, czyli muszą spełniać następujące kryteria:

Zawartość spoiwa w przeliczeniu na CaSO4 [% masy] – powyżej 50

    Uziarnienie [% masy] (pozostałość na sicie 1,5 mm) – 0

    Początek czasu wiązania (min) [Vicat] – powyżej 20

    Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] – powyżej 1,0

    Wytrzymałość na ściskanie [N/mm2] – powyżej 2,0

Pamiętaj! Gładzie gipsowe przeznaczone są do całopowierzchniowego wykonywania gładzi na podłożach mineralnych ścian i sufitów – zarówno ręcznie jak i mechanicznie. Dzięki swoim właściwościom nadają się również do wypełniana rys i drobnych ubytków.

 

eco

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo