Zagrożenie dziurą ozonową

Zagrożenie to, to wynik znacznego ubytku ozonu w naszej atmosferze ziemskiej, które w efekcie dla człowieka może spowodować zwiększenie częstotliwości występowania wielu chorób, raka skóry a także jaskry i innych chorób oczu.

Osłonę naszej atmosfery czyli ozon głównie niszczą gazy cieplarniane a szczególnie freony.

Tak zwany Efekt cieplarniany zwany efektem szklarniowym jest typowym zjawiskiem ocieplania sie klimatu naszej planety co w efekcie zatrzymuje ciepło emitowane do atmosfery. Barierą regulacji cieplnej Ziemi jest nic innego jak gromadzenie sie wokół otoczki z gazów cieplarnianych, których głównymi składnikami są: dwutlenek węgla, tlenki azotu, metan, ozon, freon.

W efekcie skutków cieplarniany podwyższania temperatury naszego klimatu , czyli wzrostu nadmiernego ocieplenia, które doprowadza do topnienia lodowców, śniegów, w efekcie mamy do czynienia częściej z zjawiskiem powodzi.

Czy jesteśmy wstanie zapobiec tym zjawiskom, i w jaki sposób:

– zmniejszenie emisji wyziewów przemysłowych

– przez unieszkodliwienie gazów odlotowych

– stosowanie benzyn bezołowiowych

– w szerszym stopniu stosowanie silników elektrycznych i paliw gazowych.

– kontrolę i pilnowanie zachowania norm europejskich

– zalesianie nieużytków oraz sadzenie pasów zieleni .

– budowanie obwodnic wokół miast.

– wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii.

– segregacje i przetwarzanie właściwe odpadów.

To tylko parę przykładów jak powinniśmy sie zabrać do zapobiegania powstawaniu tych zjawisk.

www.Ecoportal.com.pl, Julian Z. Pankiewicz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo