Zboża: sytuacja na rynku światowym i unijnym

Sytuacja na rynku światowym i unijnym pozostaje obecnie pod wpływem sygnałów dotyczących przewidywanego poziomu zbiorów oraz decyzji poszczególnych państw, co do dalszej polityki na rynku zbóż. Zdaniem Komisji Europejskiej wprowadzony przez Rosję zakaz eksportu zboża do końca br., nie będzie miał realnego wpływu na zaopatrzenie UE, gdyż import z tego kierunku jest relatywnie niewielki. Notowany w ostatnim czasie wzrost cen zbóż na rynkach terminowych wynikał z obaw o ich zbiory w Europie. Jednakże zdaniem Komisji, Unia Europejska posiada wystarczający poziom zapasów ziarna z dobrych zbiorów w latach poprzednich. Jednocześnie (wg informacji FAPA) u pozostałych najważniejszych eksporterów zbóż (m.in. w USA i Argentynie) zbiory zapowiadają się dobrze, znaczne są również zapasy. Te przesłanki w najbliższym czasie powinny sprzyjać unormowaniu sytuacji na europejskim rynku zbożowym. Według danych Komisji Europejskiej, poziom zapasów interwencyjnych w całej UE (stan z 15 sierpnia br.) wynosił 5,7 mln t zbóż, w tym w Polsce 365,9 tys. t. W notowaniu z dnia 19 sierpnia br. ceny pszenicy na rynku amerykańskim były niższe niż przed tygodniem, jednak w UE zboże to zdrożało. Jęczmień paszowy potaniał we Francji, przy względnie stabilnym poziomie cen w USA i w Niemczech. Natomiast na rynku kukurydzy dominowały znaczące wzrosty cen na rynku światowym. Biuro Analiz i Programowania ARR

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo