Zielone światło dla przyrody

Efekt cieplarniany zaczyna coraz częściej być postrzegany jako realne zagrożenie. Tymczasem do jego ograniczenia może w prosty sposób przyczynić się każdy z nas. Wystarczy zwykłe żarówki wymienić na świetlówki kompaktowe i już jest znacznie bardziej ekologicznie.

 

Globalne ocieplenie

Efekt cieplarniany to naturalne zjawisko wynikające z zatrzymania promieniowania słonecznego przez obecne w atmosferze gazy cieplarniane. Niestety, wraz z rozwojem przemysłu, emisja gazów cieplarnianych znacznie wzrosła. Zachwiało to istniejącą w środowisku naturalnym równowagę. Największy udział w tym zjawisku ma dwutlenek węgla (CO2), produkowany w wyniku spalania paliw, takich jak ropa naftowa czy węgiel. Skutki globalnego ocieplenia są proste do przewidzenia – zmiany klimatyczne, zmiany w ekosystemie, czy wynikające z topnienia lodowców katastrofalne podnoszenie poziomu wód. W związku z tym, konieczne stało się radykalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim zaś dwutlenku węgla. Jedną ze skutecznych metod jest upowszechnienie energooszczędnych źródeł światła.

 

Świetlówka w służbie ekologii

Mniejsze zużycie energii elektrycznej w prosty sposób przekłada się na ograniczenie emisji gazów powstających przy jej wytwarzaniu. Wykorzystywanie w domu urządzeń energooszczędnych przyczynia się więc do ochrony środowiska. W przypadku oświetlenia sztandarowym produktem są świetlówki kompaktowe. Od 1985 roku, kiedy firma OSRAM jako pierwsza zintegrowała świetlówkę kompaktową z elektronicznym układem zasilającym, mogą one z powodzeniem zastępować tradycyjne żarówki. „W przypadku zwykłej żarówki, jedynie 5% energii elektrycznej przetwarzane jest na światło, pozostała jej część uchodzi w postaci ciepła” – wyjaśnia Andrzej Wiśniewski, ekspert firmy OSRAM – „Świetlówki kompaktowe na światło przetwarzają 25% energii elektrycznej. Tradycyjną żarówkę można zastąpić świetlówką kompaktową o pięciokrotnie mniejszej mocy, zużywającą o 80% mniej energii elektrycznej”.
Co szczególnie istotne, zamiana żarówki na świetlówkę kompaktową oznacza nie tylko oszczędność na kosztach energii, ale również wielokrotnie rzadszą konieczność wymiany źródła światła. Wykorzystanie markowych świetlówek przynosi więc korzyści zarówno dla środowiska naturalnego, jak i właścicieli mieszkań.
 

Korzyść dla przyszłych pokoleń

W skali globalnej najistotniejsze są jednak korzyści dla środowiska naturalnego. W przypadku świetlówki DULUX EL Longlife o mocy 20 W, oszczędność energii elektrycznej wynikająca z jej pełnego wykorzystania (15 000 godzin) wyniesie ok. 1 MWh. Przekłada się to na redukcję emisji CO2 do atmosfery o niemal pół tony! Gdyby każdy konsument w Europie wymienił tradycyjne żarówki na świetlówki kompaktowe, emisja dwutlenku węgla zmniejszyłaby się w skali roku o 57 milionów ton. Przy założeniu, że drzewo rocznie absorbuje 20 kg CO2, jest to ilość pochłaniana w ciągu roku przez niemal 3 miliardy drzew! Jednocześnie, jest to redukcja zanieczyszczeń porównywalna z efektem zatrzymania na rok wszystkich samochodów w Hiszpanii.

Należy zaznaczyć, że świetlówki kompaktowe, to nie jedyne źródła światła, których stosowanie przyczynia się do ograniczenia efektu cieplarnianego. Energooszczędne źródła światła, takie jak świetlówki linowe, znajdują szerokie zastosowanie w biurach, a lampy sodowe w oświetleniu zewnętrznym. W oświetleniu dekoracyjnym coraz większą popularność zdobywają zaś diody (LED). To wyjątkowo energooszczędne źródła światła. Wraz z rozwojem technologii LED oświetlenie w naszych domach obejmie kolejna ekologiczna rewolucja.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo