Kategoria: Utylizacja odpadów

0

Wszystko o utylizacji

Utylizacja – wykorzystanie lub zniszczenie surowców odpadowych lub materiałów, które straciły wartość użytkową, np. makulatury w papiernictwie.

0

Odpady radioaktywne

Obecnie głównym źródłem odpadów promieniotwórczych są elektrownie atomowe  Siłownia o mocy ponad 1000MW produkuje ich około 30 ton rocznie.

0

Zasady gospodarowania odpadami

Przez gospodarkę odpadami należy rozumieć: zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.