Dotacje na zakup samochodu dostawczego

Prowadzę działalność NIE związaną z usługami transportowymi osób czy towarów, nigdy nie korzystałem z pomocy unijnej, jest mi potrzebny samochód dostawczy do prowadzenia działalności handlowej.

Czy w związku z tym mam prawo do skorzystania z dotacji unijnych?

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i poddziałań, w których: mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotację istnieje możliwość jej uzyskania na zakup środka transportu.

Wstępny projekt Podręcznika Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (wersja trzecia) zakłada warunki jakie muszą być spełnione, aby koszt zakupu środka transportu mógł zostać uznany za koszt kwalifikowany.

1. W przypadku, gdy firma jest mikroprzedsiębiorstwem: projektodawca nie może należeć do sektora transportowego i musi zagwarantować, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie celom związanym z realizacją projektu.

2. W przypadku, gdy firma jest małym lub średnim przedsiębiorstwem: Można ubiegać się o dotację na zakup specjalistycznych środków transportu (wg. klasyfikacji KŚT) oraz projektodawca nie może należeć do sektora transportowego i musi zagwarantować, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie celom związanym z realizacją projektu.

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania dotacji otrzyma Pan w jednym z bezpłatnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców Punktów Konsultacyjnych akredytowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ich listę dla województwa śląskiego znajdzie Pan pod linkiem do strony internetowej PARP: http://www.parp.gov.pl/index/index/268.

Źródło: dlafirmy.info.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo