Efekty zanieczyszczenia środowiska

Narastającymi i największymi odczuwanymi przez nas skutkami zanieczyszczenia środowiska są obecnie : kwaśne deszcze, smog, dziura ozonowa, efekt cieplarniany.

Kwaśne deszcze są przyczyną emisji do atmosfery tlenków siarki i tlenków azotu. W zetknięciu z wodą tworzą silne kwasy: kwas siarkowy oraz kwas azotowy. Kwaśne deszcze występują głównie w rejonach silnie zurbanizowanych (uprzemysłowionych). Mają negatywny wpływ na środowisko powodując m. in. niszczenie budynków, niszczenie lasów, oraz zakwaszanie gleby.

Smog jest skutkiem emisję głównie spalin i pyłów do atmosfery przez pojazdy mechaniczne (samochody) oraz zakłady przemysłowe. Występuje przeważnie nad dużymi miastami. Smog może doprowadzić do lokalnego opadu kwaśnego deszczu.

Skutki smogu to zazwyczaj niszczenie elewacji budynków, pomników, konstrukcji metalowych itp., pogorszenie samopoczucia, alergia oraz astma, czyli gorszy poziom zdrowia mieszkańców,. Miasta borykające się z problemem smogu to np.: Tokio, Ateny, Los Angeles, Londyn, a u nas Warszawa i obszar Śląska

Dziura ozonowa to przyczyna znacznej emisji tlenków azotu oraz freonów. Powłoka ozonu w górnych warstwach atmosfery (przy powierzchni ziemi ozon jest szkodliwy) chroni organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem UV.

W przypadku braku powłoki zaistnienie życia na Ziemi byłoby niemożliwe. Znaczny ubytek ozonu istnieje nad Antarktydą. Efektem ubytku ozonu są: niższe plony, ponieważ promieniowanie UV uszkadza chlorofil, oraz powoduje częstsze poparzenia skóry, występowanie raka skóry, uszkodzenie wzroku.

Efekt cieplarniany jest następstwem w/w czynników spowodowanych przez emisję do atmosfery dużych ilości tzw. gazów cieplarnianych, tj. dwutlenku węgla, ozonu oraz freonów, siarki i tlenków azotu. Następstwem efektu cieplarnianego jest wzrastające podwyższanie się średniej temperatury na Ziemi.

Przyczynia się do topnienia lodowców, przesuwaniem się stref klimatycznych na północ, wymieraniem gatunków, nagłymi zmianami pogody oraz częstszym występowaniem groznych zjawisk atmosferycznych – ekstremalnych (tajfuny, gradobicia, huragany).

 

 

Ecoportal.com.pl

Od Redakcji:

O autorze:  Julian Z. Pankiewicz

Jeden z nie licznej rodziny szlachty rodowej książęcego rodu Giedrojc z dynastii Dowsprunga. Pankiewicze posługują się od 1286 roku herbem Trąby, odłam rodu książąt Radziwiłł od XIII wieku. Julian Hrabia Pankiewicz posiada prawa do tytułu Książęcego jako szósty w kolejności, oraz tytuł Hrabiego.

Publicysta zajmujący się zagadnieniami ekologi, ochrony środowiska oraz gospodarki. Autor raportów oraz tekstów dla Onet biznes.pl, ZachodniDziennik.pl, Ecoportal.com.pl, ZielonyDziennik.pl, GoodLife Polan, RP.pl, itd.

Kilka lat temu uległo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu, od wielu lat poruszał się na wózku inwalidzkim oraz przy kulach, po wypadku wycofał się z działalności zawodowej.

 

 

Monarchia Polska, Martens  Horecki

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo