Ekologia jako priorytet

Prawie
300 lat temu, gdy rozpoczynała się rewolucja przemysłowa i rodziły się
podwaliny nowoczesnej gospodarki, prawie nikt nie myślał o ochronie
środowiska.

   
.  Pięć rewolucyjnych technologii 

Obecnie ekologia jest kluczowym pojęciem w nowoczesnym przemyśle.

Na szczególną uwagę i pochwałę zasługują te firmy, które nie tylko
dbają o spełnienie obowiązujących standardów, norm i przepisów
dotyczących ochrony środowiska, ale same i z własnej inicjatywy unikają
zanieczyszczania Niebieskiej Planety. Jedną z nich jest firma
Armstrong, producent sufitów podwieszanych (fot. ARMSTRONG).

 

Polityka
proekologiczna w Armstrong jest realizowana już na etapie powstawania
koncepcji produktu.  Firma inwestuje duże środki w badania i rozwój, by
uczynić swoje produkty jeszcze bardziej przyjaznymi środowisku.
Logistyka firmy to również przejaw troski o środowisko. Armstrong
posiada rozbudowaną sieć zakładów produkcyjnych, co pozwala na
ograniczenie kosztów związanych z transportem, a tym samym zmniejszenie
emisji spalin do atmosfery. W każdym ze wspomnianych zakładów używana
do produkcji woda jest w sposób ciągły wtórnie przetwarzana. Dzięki
temu odpady są minimalne, a ich usuwanie następuje dopiero po
gruntownym i skutecznym oczyszczeniu.

 

Dbanie o środowisko
w firmie Armstrong nie kończy się na etapie produkcji. Właściwości
ekologiczne posiadają również opuszczające fabrykę płyty sufitowe.
Materiały, z których się je wytwarza (wełna mineralna, perlit, skrobia
naturalna, pochodzący z odzysku papier oraz powtórnie przetworzone
płyty sufitowe i glina) są w pełni odnawialne. Żaden z produktów nie
zawiera szkodliwego tak dla człowieka, jak i dla środowiska azbestu.
Ich wysoki stopień trwałości, poświadczony przez firmę 10-letnim
okresem gwarancji, ogranicza konieczność wymiany, co wpływa korzystnie
na środowisko naturalne. Ponadto firma Armstrong poddaje ponownemu
przetwarzaniu wycofane z użytkowania produkty konsumenckie.
Recyklingowi poddawane są również odpady produkcyjne. Prestiżowa
organizacja budownicza BRE (Building Research Establishment) przyznała
firmie najwyższą ocenę za cykl życia jej produktów: płyt na bazie wełny
mineralnej oraz systemów nośnych. Wyróżnienie to jest zaszczytnym
potwierdzeniem doskonale wdrażanych przez Armstrong rozwiązań
przyjaznych środowisku.

Warto również dodać, iż działania
firmy zadają kłam twierdzeniu o niemożliwości połączenia wysokiej
jakości z właściwościami proekologicznymi. Wszystkie europejskie
zakłady produkcyjne firmy Armstrong wytwarzają płyty zgodnie z normą
ISO9001:2000, co potwierdza wysoką jakość produktów. 

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo