Energooszczędny Dom Dostępny

Budynki energooszczędne będą obowiązującym standardem w Polsce już od 2020 roku. Zamierzeniem miesięcznika Murator, który zorganizował już 5-tą edycję konkursu na „Energooszczędny Dom Dostępny”, jest upowszechnienie idei budownictwa energooszczędnego już dziś.

Dlaczego? To się po prostu opłaca.

W konkursie „Muratora” wzięły udział zaproszone pracownie architektoniczne z całej Polski, doświadczone w projektowaniu domów energooszczędnych i pasywnych. Uczestnicy mieli za zadanie zaprojektować wolnostojący dom jednorodzinny o powierzchni około 150 m2, którego zapotrzebowanie na energię użytkową jest nie większe niż 40 kWh/m2·na rok, a koszty budowy nie przekraczają 500 tys. zł netto. Osiągnięty standard energetyczny upoważnia do ubiegania się o dopłatę z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przy wyborze najlepszych projektów jury kierowało się kryteriami funkcjonalności, estetyki, integralności koncepcji, ale przede wszystkim zastosowaniem różnorodnych rozwiązań proekologicznych.

ISOVER, kierując się zasadami budownictwa zrównoważonego, wyróżnił projekt Grupy Synergia – Double Skin House – który w największym stopniu odniósł się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

  • Idee zrównoważonego rozwoju i poszanowania natury są podnoszone na polskim rynku budowlanym zaledwie od kilku lat. Z pewnością jeszcze sporo pracy przed nami, ale działania wszystkich wpływowych uczestników tego rynku, a przede wszystkim kształtujących go architektów, dawców rozwiązań, czyli producentów oraz mediów branżowych, przynoszą coraz lepsze rezultaty w podnoszeniu standardów jakości oraz promocji rozwiązań proekologicznych. ISOVER wpisuje się w tę misję od lat, dlatego z przyjemnością angażujemy się w takie inicjatywy jak konkurs na „Energooszczędny Dom Dostępny”. – zaznacza Benedykt Korduła, Dyrektor Marketingu ISOVER, sponsora głównego konkursu.
  • Budownictwo zrównoważone Polakom kojarzy się najczęściej z oszczędnością energii. Za tym terminem podążają jednak także inne zagadnienia, takie jak np. oszczędność wody, komfort użytkowania, redukcja bądź eliminacja zanieczyszczenia środowiska czy harmonijne zagospodarowanie otoczenia. Projekt Double Skin House po prostu szanuje środowisko, zmierzając jednocześnie w kierunku oszczędnej eksploatacji i harmonii z naturą – dodaje Henryk Kwapisz, Menadżer Rozwoju Rynku ISOVER.

Double Skin House jest odpowiedzią na potrzeby średniozamożnej polskiej rodziny zainteresowanej budową nowoczesnego energooszczędnego domu jednorodzinnego, który charakteryzuje się znacznym obniżeniem kosztów eksploatacji w trakcie użytkowania.

  • Zastosowane rozwiązania i parametry techniczne spełniają wymagania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i umożliwiają skorzystanie z państwowego programu dopłat do budownictwa energooszczędnego. Koncepcja „Domu–w–Domu” jest efektem ewolucji domostwa na przestrzeni wieków, który obok podstawowej funkcji schronienia, współcześnie musi sprostać zasadom efektywności energetycznej. mówi Anna Bać z Grupy Synergia, pracowni wyróżnionej w konkursie „Muratora”. – Rozwiązania przyjęte w projekcie koncentrują się wokół podstawowych zagadnień, realizujących idee architektury zrównoważonej. – dodaje Krzysztof Cebrat z Grupy Synergia.

Rozstrzygnięcie konkursu „Muratora” nastąpiło na targach BUDMA 2013. Po nagrodzeniu laureatów odbył się panel dyskusyjny z laureatami, członkami jury oraz ze specjalistami w dziedzinie projektowania domów energooszczędnych. Patronat nad wydarzeniem objęły: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Narodowa Agencja Poszanowania Energii oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii

 

Dla www.Ecoportal.com.pl, www.publicon.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo