Zmienią się przepisy dotyczące obrotu ziemią

Prezes ANR znowelizował przepisy w sprawie obrotu ziemią  Te realizują ustalenia zawarte między szefem resortu rolnictwa, kierownictwem ANR i protestującymi rolnikami z województwa zachodniopomorskiego.

Tak wynika z informacji przesłanych przez służby prasowe ANR.

W celu realizacji ustaleń uległy nowelizacji trzy zarządzenia Prezesa ANR w sprawie: sprzedaży nieruchomości ZWRSP (zarządzenie nr 10/2013), zasad dzierżawy nieruchomości ZWRSP (zarządzenie nr 9/2013), zabezpieczenia należności ANR (zarządzenie nr 7/2013).

Zmiany, jakich dokonał Prezes ANR w wewnętrznych uregulowaniach, mają na celu uspołecznienie procesu rozdysponowania gruntów rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na przetargach ograniczonych oraz uszczelnienie systemu sprzedaży z korzyścią dla rolników indywidualnych zainteresowanych powiększaniem gospodarstw rodzinnych w całym kraju.

 

e-prawnik.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo