Europa przechodzi na energię odnawialną

Od 18 do 22 czerwca w centrum zainteresowania blisko 40 państw znajdzie się energia odnawialna. Ponad 30 000 uczestników będzie dyskutować na temat efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej we wszystkich jej postaciach podczas edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii na rok 2012.

Dzisiaj został wyemitowany nowy film, który pokazuje, w jaki sposób niewielkie zmiany mogą wywrzeć duży wpływ na przyszłość energetyczną.

Aby obejrzeć multimedialny komunikat prasowy, kliknij: http://www.multivu.com/mnr/56547-european-commission.

Zielony film

Film stanowi zwiastun ponad 600 wydarzeń organizowanych w całej Unii Europejskiej i poza jej granicami, w którym zaprezentowano branżę przemysłową, szkoły i lokalne władze miast, firmy transportowe i uczelnie biorące udział w wydarzeniach.

Konferencja dotycząca energii odnawialnej

Tydzień jest inicjatywą European Commission Energy Directorate-General (Generalnego Dyrektoriatu Energii Komisji Europejskiej), gospodarza konferencji dotyczącej polityki wysokiego szczebla, mającej odbyć się w Brukseli w dniach 19 – 21 czerwca. Zróżnicowany program obejmuje sesje poświęcone wszelkim aspektom energii odnawialnej. W tym roku – przy wsparciu m.in. Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowej Korporacji Finansowej należącej do Banku Światowego – szczególny nacisk zostanie położony na obszar inwestycji, finansowania i możliwości rozwoju działalności.

Nagrody

Zdobywcy prestiżowych nagród Sustainable Energy Europe Awards zostaną ogłoszeni 19 czerwca podczas uroczystości organizowanej przez europejskiego komisarza ds. energii Günthera H. Oettingera. Nagrody, rozdawane co roku, przyznawane są za wyróżniające się projekty europejskie w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej, które wykazują duży wpływ i potencjał powielania. W tym roku udział wzięły 262 projekty z 14 państw członkowskich UE wraz z ogólnoeuropejskimi partnerstwami. Na skróconej liście znalazło się 25 projektów w pięciu kategoriach: komunikacja, konsumpcja, nauka, życie i podróżowanie.

Europejska kampania dotycząca energii odnawialnej

Europejski Tydzień Energii Zrównoważonej jest kluczowym, dorocznym wydarzeniem Europejskiej Kampanii na rzecz Zrównoważonej Energii, która promuje działania poświęcone efektywności energetycznej i rozwiązaniom w zakresie energii odnawialnej. Wydarzenie jest organizowane przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) w imieniu Generalnego Dyrektoriatu Energii Komisji Europejskiej.

Pełna lista wydarzeń mających miejsce w Brukseli i w całej Europie oraz najnowsze wiadomości dotyczące Tygodnia znajdują się na stronie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (http://www.eusew.eu). Można również skorzystać z mediów społecznościowych (http://www.facebook.com/euenergyweek oraz http://www.twitter.com/euenergyweek).

W celu uzyskania dalszych informacji oraz zgłoszenia się po pomoc medialną, prosimy o kontakt z: media.relations@eusew.eu.

 

Źródło: European Commission (Komisja Europejska)

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo