FUNDUSZE STRUKTURALNE- współfinansowanie

Zawartość kierowana jest do wszystkich którzy są zainteresowani inwestycjami współfinansowanymi w ramach Programów Strukturalnych

 I. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP)

 • Dofinansowanie inwestycji maksymalnie do 65% wydatków kwalifikowalnych inwestycji

 • Zdolność kredytowa MSP

 • Doświadczenie w wykorzystaniu innych publicznych środków pomocowych

  Wymagana dokumentacja:

 • Kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile dotyczy)

 • Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (o ile dotyczy)

 • Dokumentacja techniczna wraz z mapami lokalizującymi projekt

 • Potwierdzenie zgodności Projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 • Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami

 • Bilans za ostatnie trzy lata

 • Rachunek zysków i strat za ostatnie trzy lata

  Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o środki z Funduszy Strukturalnych, które mogą zostać przygotowane przez instytucje oraz firmy wspierające działania Vortalu EnergieOdnawialne.pl:

 • Wniosek przygotowany do instytucji koordynującej Program

 • Wniosek przygotowany do instytucji nadzorującej Program

 • Ocena oddziaływania na środowisko (o ile dotyczy)

 • Studium wykonalności inwestycji

  II. Jednostki samorządu terytorialnego (JST)

 • Dofinansowanie inwestycji maksymalnie do 75% wydatków kwalifikowalnych inwestycji.

 • Zdolność kredytowa JST

 • Doświadczenie w wykorzystaniu innych publicznych środków pomocowych

 • Powody dla których gmina nie może samodzielnie (z własnych środków) przeprowadzić inwestycji

  Wymagana dokumentacja:

 • Kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile dotyczy)

 • Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (o ile dotyczy)

 • Dokumentacja techniczna wraz z mapami lokalizującymi projekt

 • Potwierdzenie zgodności Projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 • Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami

 • Oświadczenie Beneficjenta o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu

 • Bilans za ostatnie trzy lata

 • Rachunek zysków i strat za ostatnie trzy lata

  Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o środki z Funduszy Strukturalnych, które mogą zostać przygotowane przez instytucje oraz firmy wspierające działania Vortalu EnergieOdnawialne.pl:

 • Lokalna strategia rozwoju

 • Wniosek przygotowany do instytucji koordynującej Program

 • Wniosek przygotowany do instytucji nadzorującej Program

 • Ocena oddziaływania na środowisko o ile dotyczy

 • Studium wykonalności inwestycji

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo