Kredyty z BOŚ dla twojej firmy

tahoma,arial,helvetica,sans-serif”>KREDYT WPROST dla Twojej Firmy (kredyt obrotowy w rachunku bieżącym) skierowany jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Walory kredytu to: prosta procedura, bez zbędnych formalności i dokumentów – nie są wymagane prognozy finansowe. Jedynym koniecznym zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco.
BOŚ S.A. oferuje także szeroką paletę nowoczesnych produktów i usług dla małych i średnich firm i samorządów m.in. pakiet internetowy iBOSS, w ramach którego przedsiębiorcy mogą za pośrednictwem internetu zarządzać rachunkami, kartami, lokatami i kredytami. W ramach pakietu iBOSS mają także możliwość skorzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego. Pakiet iBOSS to nowy, internetowy pakiet dla małych firm, których roczne przychody wynoszą od 3 do 15 mln zł.

 

Medale Europejskie za usługi otrzymał BOŚ S.A. już w ubiegłych latach za: grupę preferencyjnych kredytów na przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji, kredyt hipoteczny dla osób indywidualnych oraz Ekokonto.

  • W BOŚ S.A. wpłaty na rzecz wszystkich organizacji pożytku publicznego zwolnione z opłat

We wszystkich ponad 100 placówkach Banku Ochrony Środowiska S.A. można bezpłatnie dokonywać wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego, w tym przekazać 1% swojego podatku dochodowego. Tak było również w ubiegłym roku.
Od początku stycznia do końca kwietnia BOŚ S.A. nie nalicza prowizji za wpłaty na konta organizacji pożytku publicznego, niezależnie od tego czy te organizacje zwróciły się do Banku z taką prośbą, czy też nie. We wszystkich oddziałach BOŚ S.A. są rozłożone ulotki z informacją o zwolnieniach z opłat, przypominające klientom o możliwości przekazania 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. Adresy placówek Banku znajdują się na stronie internetowej
www.bosbank.pl

  • 22.03.2007r. – Informujemy, że Minister Środowiska Jan Szyszko zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o wyrażanie opinii w sprawie: Projektu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi

http://www.mos.gov.pl/

Proszę o przesłanie opinii w wyżej wymienionej kwestii do biura Zarządu PIE, co umożliwi opracowanie uwag Izby do projektowanego aktu prawnego.

  • styczeń 2007 – Polska Izba Ekologii włączyła się w proces informowania Członków Izby o możliwościach pozyskiwania i – wykorzystywania dotacji unijnych w Polsce i sposobie ubiegania się o fundusze europejskie w nowym okresie programowania 2007 – 2013.

Informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronach: www.dotacjeue.org.pl
Znajdź ofertę dla siebie: http://www.dotacjeue.org.pl/default.aspx?docId=130


Inne przydatne strony :
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/aktualnosci_artykuly_odslona.php?id=1168263143

WFOŚiGW w Białymstoku
http://www.wfosigw.bialystok.pl/PORTALVBVS/DesktopDefault.aspx?tabindex=4&tabid=24

WFOŚiGW w Katowicach
Lista przedsięwzięć do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach:
http://www.wfosigw.katowice.pl/oferta.php?kat=pd_lista
Wnioski o dofinansowanie:
http://www.wfosigw.katowice.pl/oferta.php?kat=wnioski_dofinansowanie

WFOŚiGW w Kielcach
Zasady udzielania dotacji na rok 2007 oraz wnioski: http://www.wfos.com.pl/glowna.htm

WFOŚiGW w Krakowie
Wnioski… http://wfos.krakow.pl/index.php

WFOŚiGW w Łodzi
Wnioski…
http://wfosigw.lodz.pl/bip/menu.php?menu=dokumenty

WFOŚiGW w Opolu
http://www.wfosigw.opole.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_wfoso&lad=a&id_dzi=0&id_men=23

WFOŚiGW w Poznaniu
Wnioski: http://www.wfosgw.poznan.pl/i.php?i=385

WFOŚiGW w Rzeszowie
Wnioski… http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php?content=wzory_wnioskow

WFOŚiGW w Szczecinie
Wnioski… http://www.wfos.szczecin.pl/wzory_dok.php?id=065

WFOŚiGW w Toruniu
Zasady i wnioski… http://www.wfosigw.torun.pl/index.php?m=5&m2=0

WFOŚiGW w Warszawie
Zasady i wnioski… http://www.wfosigw.pl/oferta/oferta4.htm

WFOŚiGW w Zielonej Górze
Wnioski : http://www.wfosigw.zgora.pl/wfzg/dok.php?kod_str=801

Informacje o pozyskiwaniu środków unijnych z innych źródeł :www.europoint.com.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo