Nowelizują aż się kurzy

Na stronach internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znajdują się dwa nowe propozycje projektów zmiany ustawy o ochronie przyrody:

1. Najnowsza wersja tzw „nowelizacji parkowej” – ( przekształcenie parków narodowych w państwowe osoby prawne ) dość ciekawa a zarazem kontrowersyjna propozycja, czy znajdzie społeczne poparcie?.

* http://mos.gov.pl/kategoria/3509_komisja_wspolna_rzadu_i_samorzadu_terytorialnego/

– wersja przekazana Komisji Wspólnej rządu i Samorządu Terytorialnego, po konsultacjach społecznych i międzyresortowych, zapewne wspólny udział środowisk lokalnych i urzędów rządowych morze mieś wsparcie społeczne dla propozycji zmian ustawowych.

2. projekt nowelizacji przepisów o ochronie gatunkowej (zawiera wiele nowych rozwiązań, niektóre zapisy są wybitnie niezgodne z prawem UE)

* http://mos.gov.pl/artykul/3500_projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_ochronie_przyrody_oraz_ustawy_prawo_lowieckie/13142_projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_ochronie_przyrody_oraz_ustawy_prawo_lowieckie.html

Konsultacje społeczne trwają do 25.10.2010 r.

JZP

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo