Odpady z remontów

Odpady z remontów mogą być odbierane od mieszkańców przez przedsiębiorców, w szczególności przez tych, z którymi właściciele lub zarządzający nieruchomościami podpisali umowę na odbierania odpadów komunalnych.

Przedsiębiorcy ci są zobowiązani ustawą do odbierania selektywnie zebranych odpadów. Odpady powstałe w wyniku remontu należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie. Powinny być niezwłocznie usunięte po wypełnieniu kontenera lub po zakończeniu remontu.

Zabronione jest spalanie frakcji palnych z odpadów pochodzących z remontów.

Ecoportal.com.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo