Projekt Grupowy porządkujący gospodarkę wodną-ściekową

Projekt Grupowy porządkujący gospodarkę wodną-ściekową w Wołominie i Kobyłce okazał się wspólnym sukcesem samorządów dwóch gmin. Mieszkańcy aglomeracji mogą od końca zeszłego roku korzystać z nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Ukoronowaniem kończącego się Projektu jest przekazana 31 sierpnia br. do eksploatacji całkowicie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków „KRYM” w Wołominie.

Projekt Grupowy porządkujący gospodarkę wodną-ściekową w Wołominie i Kobyłce okazał się wspólnym sukcesem samorządów dwóch gmin. Mieszkańcy aglomeracji mogą od końca zeszłego roku korzystać z nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej. Ukoronowaniem kończącego się Projektu jest przekazana 31 sierpnia br. do eksploatacji całkowicie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków „KRYM” w Wołominie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej wspólne przedsięwzięcie sąsiadujących gmin, obok budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej o łącznej długości blisko 180 km, objęło radykalną rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków „KRYM” wraz przepompownią „Gryczana”. Dziś, po 3 latach intensywnych robót, oczyszczalnia na Leśniakowiźnie w gminie Wołomin może osiągnąć maksymalną przepustowości na poziomie 12 000 m3 na dobę (przy dotychczasowej, niewystarczającej mocy 7 500 m3/d), jest zaopatrzona w dwa niezależne ciągi technologiczne oraz instalację do beztlenowej stabilizacji osadów. Przebieg procesów technologicznych jest sterowany centralnie. Przeprowadzone przez akredytowane laboratoria testy ścieków oczyszczonych wykazały, iż oczyszczalnia ścieków „KRYM” w pełni spełnia oczekiwane wymogi. Ten nowoczesny obiekt września br. obiekt służy mieszkańcom obydwu gmin.

Podstawowym problemem mazowieckich gmin przed rozpoczęciem realizacji Projektu był bardzo niski poziom skanalizowania gospodarstw domowych w Kobyłce oraz terenów wiejskich w gminie Wołomin.

Dzięki realizacji unijnego przedsięwzięcia udało się ten problem rozwiązać:

w Kobyłce dostęp do kanalizacji uzyskało 81% gospodarstw, przy początkowej wartości 4% – co umożliwia przyłączenie ok. 14 500 osób. w Wołominie – zwiększenie stopnia skanalizowania obszarów wiejskich z 5% do 50% – co pozwala na przyłączenie ok. 5 900 osób, a w mieście – z 78% do 84% – co daje możliwość przyłączenia ok. 2 400 osób.

Mieszkańcy aglomeracji zyskali też wiele więcej – poprawę stanu wody pitnej, skuteczniejszą ochronę i poprawę jakości wód powierzchniowych i gruntowych, lepszą czystość naturalnych cieków wodnych, ograniczenie niekontrolowanych zrzutów ścieków, właściwe odprowadzenie wody deszczowej w Wołominie, a także redukcję zanieczyszczeń wypływających z rejonu Wołomin-Kobyłka do Zalewu Zegrzyńskiego. Dzięki większej czystości biologicznej środowiska, poprawia się jakość życia mieszkańców tego rejonu Mazowsza.

Dla samorządów niewielkich gmin Wołomina i Kobyłki tak szeroki zakres zaplanowanej inwestycji był wyzwaniem nie tylko logistycznym, lecz przede wszystkim finansowym. Ogólna wartość Projektu wynosiła ponad 34 mln Euro, lecz biorąc pod uwagę wartość podpisanych kontraktów, koszty te wynoszą niemal 58,9 mln Euro, przy realnym współczynniku dofinansowania z Funduszu Spójności na poziomie 51%.

Choć oficjalne zakończenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin–Kobyłka” przewidziano na dzień 31 grudnia 2010 r., już dziś można ocenić, że postawione przed wykonawcami Projektu Grupowego cele – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, likwidacja odcinków sieci ogólnospławnej oraz efektywne oczyszczanie ścieków – zostały osiągnięte. W ten sposób system ściekowy Wołomina i Kobyłki dostosowano do standardów obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo